II-oji klausimų-atsakymų sesija viešųjų pirkimų tiekėjams su Advokatų profesine bendrija WALLESS

Klausimų-atsakymų sesija

Šiame vebinare pateikiami atsakymai į tiekėjų užduotus klausimus. Susipažinti su klausimais galite puslapio apačioje.

Klausimų-atsakymų sesija

Anketa dėl vebinarų įrašų - Mercell klientams

II-oji klausimų-atsakymų sesija viešųjų pirkimų tiekėjams su Advokatų profesine bendrija WALLESS
Domina visi vebinarų įrašai
Sutinku gauti informaciją apie naujienas, vebinarus ir kt.

Tiekėjų išankstiniai ir sesijos metu užduoti klausimai

Tiekėjų išankstiniai ir sesijos metu užduoti klausimai. Atsakymus matysite video įraše.
 
*klausimų kalba netaisyta.
_____________________________________________________________________________
 
Vykdomame CVP IS pirkime, po derybų Pirkėjas suderino su Tiekėjais visiems priimtiną galutinio pasiūlymo pateikimo terminą. Konkurso sąlygose Pirkėjas nurodė, kad iki nurodyto termino Tiekėjui nepateikus galutinio pasiūlymo, Tiekėjas pirkime toliau nedalyvauja. Taip pat konkurso sąlygose nurodyta, kad su gautais Tiekėjų pasiūlymais komisija susipažins iš karto po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
    Situacija: Galutinius pasiūlymus teikti buvo atrinkti 4 Tiekėjai. Nurodytu terminu 1,2 ir 3 Tiekėjai pateikė galutinius pasiūlymus (tarkim 10:00 val.). Praėjus 36 min. po galutinių pasiūlymų pateikimo termino, Tiekėjai per CVP IS gauna pranešimą, kad Pirkėjas pratęsia galutinių pasiūlymų pateikimo terminą iki 11:00 val.   
    Pirkėjui pranešus nugalėtoją ir Tiekėjų eilę, paaiškėjo, kad 4 Tiekėjas pateikė galutinį pasiūlymą 10:56 val. po Pirkėjo pratęsto termino pabaigos ir tapo nugalėtoju.
   Klausimai: 1. Ar teisingai pasielgė Pirkėjas ir ar neturėjo Pirkėjas pašalinti iš pirkimo 4 Tiekėjo? 2. Ar CVP IS fiksuojamas pasiūlymų atsiėmimo laikas?
____________________________________________________________________________
 
VPĮ 57 straipsnis. Neįprastai maža pasiūlyta kaina Šiame straipsnyje 1punkte yra nurodoma, kad - 1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį. 
Buvo situacija - I vieta - "Laimėtojas" 11.751,50
II vieta - "Liko 2" 18.327,70
III vieta - "Liko 3" 18.393,37
IV vieta - "Liko 4" 22.128,15
Paskaičiavus skirtumas yra didesnis negu 30%
Bet perkančioji organizacija nieko į tai nepaaiškino (pastaba, kad į pirkimo sąlygas nebuvo įtrauktas toks punktas).
Klausimas:  Ar galima buvo imtis kažkokių veiksmų, kad sustabdyti pirkimą?
____________________________________________________________________________
 
Jeigu perkancioji organizacija padarė rinkos tyrimą ir nupirko vieną prekę neskelbent viešai tik po kurio laiko atsirado jau pasirašita sutartis kurios vertė 7400EUR+PVM    ar galima skūsti tokį pirkimą? 
____________________________________________________________________________
 
Įvyko konkursas per CVP, po laimėtojo paskelbimo paprašėme (likome antroje vietoje) pateikti susipažinimui laimėtojo pasiūlymą, išnagrinėjus pasiūlymą radome aritmetinių klaidų laimėtojo pasiūlyme. Parašėme pretenziją per CVP susirašinėjimo skiltį, kad yra klaidų. Gavome atsakymą, kad laimėtojas pataisė klaidas, nekeičiant galutinės pasiūlymo sumos.
Klausimas: realiai pataisius aritmetines klaidas, galutinė suma pasikeičia, tai
kodėl netaisoma galutinė suma? tai suteikia pagrindą sukčiavimui!
ar buvo galima kažkaip užprotestuoti rezultatą?
__________________________________________________________________________
 
Po įvykusio konkurso per CVP ir susipažinus su laimėtojo pasiūlymu (mes likome antroje vietoje), panagrinėjome laimėtojo pateiktas prekių kainas ir aptikome, kad yra pozicijų, kur nurodyta prekių kaina yra nerealiai maža (pasiūlyme buvo nurodyta 0,10 - kai realiai tų prekių kainos prasideda nuo 3-4 EUR (prasčiausios), o normalios kokybės 6-7 EUR), plius papildomai aptikome ir pozicijų, kur kainos nurodytos mažesnės negu vyrauja rinkoje (daugiau kaip 30%).
Klausimas: ar galima rašyti pretenziją, ar apskųsti pirkimą, ar kažkaip kitaip sustabdyti pirkimą dėl nerealiai mažų kainų? Jeigu galimą, tai kaip tai galima padaryti? per CVP susirašinėjimo skiltį?
____________________________________________________________________________
 
Klausimai bendrai dėl CVP IS:
Ar CVP IS sistemoje visus vykstančius konkursus prižiūri kažkokia priežiūros tarnyba?
Ar vyksta kiekvieno vykstančio (ar įvykusio konkurso) patikrinimas, kad / ar perkančioji organizacija laikėsi visų viešųjų pirkimo įstatymų?
Kur papildomai galima kreiptis, kai perkančioji organizacija nepateikia arba pateikia neišsamų atsakymą dėl pačio pirkimo, ar norint sužinoti platesnį išaiškinimą dėl įvairių reikalavimų pirkimo sąlygose, dėl rezultatų patikrinimo (skaidrumo)?
___________________________________________________________________________
 
Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus - ar ši perkančiosios organizacijos formuluotė leidžia su pasiūlymu neteikti CE sertifikatų ir jų vertimų? Tiekiamos prekės turi CE sertifikatus. 
__________________________________________________________________________
 
- Kaip elgtis jei projektuotojas, kuris ruošia projektinę specifikaciją pagal kurią yra rengiamas pirkimas  aprašo vien savo siūlomą produkciją ir pats laimi vėliau paskelbtą pirkimą?
- Kokie techniniai rodikliai yra per konkretūs / negalimi? Kaip teisingai turi būti aprašytos perkamos prekės / gaminiai?
- Kaip elgtis, kai pirkimo techninėje specifikacijoje yra aprašomos labai konkrečios techninės savybės ir perkančioji organizacija atsisako jas pakeisti?
- Kaip teisingai rašyti klausimus perkančiajai organizacijai ir kaip elgtis, kai atsakymai į klausimus yra nekonkretūs / netikslūs?
- Kuo vadovaujantis vyksta pirkimo objekto sutarties užbaigimas (perdavimas) - viešojo pirkimo dokumentais ar tiekėjo pasiūlymu?
__________________________________________________________________________
 
 Mes esame paslaugos tiekėjas. Sutartis  su nauju  tiekėju pasirašyta 2019.05.31 24 mėm laikotarpiui. Sužinota, kad iki šiol ji nepradėta vykdyti. Klientas už paslaugas nebemoka mums (esam paslaugos tiekėjui). Kokie veiksmai, scenarijai galimi/turi būti vykdomi? Kokios rizikos klientui,tiekėjui, kuris neteikia paslaugų ?
__________________________________________________________________________
 
Kiek esame teikę pretenzijų dėl pirkimo dokumentų, visada vadovavomės taisykle, kad atvirame konkurse pretenzijos dėl pirkimo dokumentų turi būti pareikštos likus ne mažiau kaip 10 dienų iki pasiūlymo pateikimo. Tačiau viename pirkime mūsų pretenzija buvo atmesta pagal 102 straipsnį, nes pretenzija pateikta praėjus 10 dienų nuo pirkimo dokumentų paskelbimo. Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodytas pretenzijų dėl pirkimo dokumentų pateikimo terminas (10 dienų iki pasiūlymo pateikimo). Ar tokiu atveju visada vadovaujamasi 102 straipsniu (pretenzijai pateikti - 10 dienų nuo pirkimo paskelbimo)? 
__________________________________________________________________________
 
Esame renginių organizavimo agentūra, ir nuolat dalyvaujame viešuose pirkimuose. Jau ne vieną kartą susidūrėme su tokia situacija, jog laimėtojas nustatomas ekonominio naudingumo principu - 60% vertės sudaro pasiūlymo kaina, 40% - idėja. Paprastai visi dalyvaujantys kainas nurodo itin mažas, komisinis neviršija 1%, agentūrinės valandos įvertinamos po 1eur ir pan. Tai gana įprasta praktika. Visgi pasitaiko tokių perkančiųjų organizacijų, kurios su tokiomis mažomis kainomis nepraleidžia, ir tokius tiekėjus šalina iš pirkimo procedūrų. Visgi žinome, jog tokiu atveju yra argumentuotas ir logiškas paaiškinimas, kodėl mes siūlome tokią kainą, susijęs su tuo, jog tiekėjas dalyvaudamas pirkime neturi tikslo užsidirbti ir gauti pelno, tokią kainą siūlo, norėdamas laimėti ir turėti galimybę ateityje šią sutartį naudoti kaip pavyzdinę ir dalyvauti panašaus kalibro pirkimuose ir pan. Ar galėtumėte padėti tą argumentuotą ir logišką paaiškinimą susidėlioti, kad nebūtų tokių situacijų, jog 1 iš 10 pirkimų esi išmetamas iš pirkimo su kituose pirkimuose normaliomis kainomis?__________________________________________________________________________
 
Neseniai dalyvavome viename viešame pirkime dėl kelių metų renginių organizavimo sutarties, kuriame buvo taikomas ekonominio naudingumo kriterijus - 60% lemia kaina, 40% idėja. Taikant netgi labai labai mažas kainas, laimėjo kiti tiekėjai, kurie pritaikė 3 kartus mažesnes - kas yra gana absurdiškas atvejis, nes gaunasi, jog renginį, kurio biudžetas 25k+PVM, tiekėjai padarytų už 90eur uždarbį. Ar įmanoma nuginčyti tokį laimėtoją, kaip pateikiantį nenatūraliai mažą kainą?
__________________________________________________________________________
 
Karantino metu Sodros įmokos galėjo būti atidėtos, informacija apie skolas nebuvo rodoma. Šiuo metu susidariusį įsiskolinimą Sodra sutinka išdėstyti 5 metų laikotarpiui, tačiau Creditinfo ar rekvizitų duomenų bazėse tai bus atvaizduota kaip skola, nors Sodra bus patvirtinusi susitarimą kuris vykdomas laiku. Dažnu atveju Perkančioji organizacija kelia reikalavimą Paslaugų tiekėjui neturėti skolų mokesčiams. Ar susitarimas būtų laikomas kaip skola, ar būtų galimybė dalyvauti konkursuose?__________________________________________________________________________

Ar gali tiekėjas A su tiekėju B teikti pasiūlymą (jungtinėje veikloje), kai vienas iš tiekėjų pats savarankiškai gali įgyvendinti visas pirkimo sąlygas?
Ar tai neriboja konkurencijos kitų tiekėjų atžvilgiu?

__________________________________________________________________________
 
Dėl EBVPD pildymo.  Pildant EBVPD paprastai III dalies punktai paliekami su suformuotais atsakymais ne. Yra atvejų kai perkančioji organizacija prašo papildyti III dalies  B ir C skirsnius . Ar reikalinga keisti atsakymą į TAIP:
•        EBVPD III dalies B skyriuje turėtų būti pažymėta, kad duomenys dėl Socialinio draudimo įmokų mokėjimo (VPĮ 46 str. 3 d.) yra viešai ir nemokamai prieinami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys);
•        EBVPD III dalies C skyriuje turėtų būti pažymėta, kad duomenys apie teisinį statusą („Bankrotas VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.“) yra viešai ir nemokamai prieinami VĮ Registrų centro tinklalapyje (www.registrucentras.lt);
__________________________________________________________________________
 
1.        Situacija: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą pasigrindžia visus techninės specifikacijos punktus, išskyrus vieną, kad pvz. siūlomas daviklis tinka tam tikriems medicinos prietaisams (nes gamintojas nei brošiūrose, nei techninių duomenų lapuose tokios informacijos nenurodo). Ar gali tiekėjas techninės specifikacijos atitikimui pagrįsti įrašyti prie šio punkto, kad tinka tam tikriems prietaisams, išbandymui galime pateikti pavyzdį. Kaip tokią situaciją vertintų pirkimo komisija: pasiūlymą atmestų, dėl neatitikimo, ar užsiprašytų pateikti pavyzdį? Jei komisija nuspręstų pasiūlymą atmesti, kaip neatitinkantį, kas šioje situacijoje būtų teisus? Ar tokiu atveju prekės pavyzdys turėtų būti pateiktas dar iki atplėšimo procedūros? Ar aplamai tokia praktika galima?

2.        Ar gali perkančioji organizacija neatlygintinai užsiprašyti vienkartinės prekės pavyzdžio, kurio vertė virš 100 Eur iš tiekėjų (pvz. kardiochirurgijoj naudojami stentai), kada neaišku, ar tiekėjas pateikęs prekės pavyzdį bus nustatytas laimėtoju? Iš esmės, ar gali užsiprašyti didelės vertės prekių pavyzdžių neatlygintinai?

3.        Kodėl perkančioji organizacija gali įsirašyti į pirkimo sąlygas, kad ji neįsipareigoja išpirkti viso numatyto sutartyje prekių kiekio, o tiekėjas atsakingas per numatytą (dažnai gana trumpą 3 darbo dienų terminą) pristatyti prekes. To nepadarius gresia sankcijos. Norint laiku vykdyti įsipareigojimus, tiekėjas privalo laikyti prekių sandėlį, bet  pirkėjas savo ruožtu, gali  šių prekių nepirkti. Kodėl atsakomybė vienpuse: viena pusė įsipareigoja tiekti laiku, kita neįsipareigoja nupirkti?  
__________________________________________________________________________
Tiekėjas buvo informuotas, kad laimėjo viešąjį pirkimą. Dėl tiekėjui nežinomų priežasčių sutartis nepasirašoma daugiau kaip 2 mėnesius. Be to, Perkančioji organizacija prašo pratęsti pasiūlymo galiojimą dar daugiau kaip mėnesiui. 
1. Ar tiekėjas turi teisę prašyti PO nurodyti priežastis, kodėl sutarties pasirašymas atidėtas? Ar PO privalo atsakyti į tokį raštą ir tas priežastis nurodyti?
2. Ar tiekėjas turi teisę ginčyti PO nurodytas sutarties pasirašymo atidėjimo priežastis, jei mano, kad jos nėra objektyvios ir teisėtos?
3. Ar tiekėjas turi teisę derėtis su PO dėl trumpesnio pasiūlymo pratęsimo termino, nei nurodžiusi PO?
__________________________________________________________________________
 
Kai perkančioji organizacija į techninius reikalavimus įtraukia parametrus, kuriuos atitinka tik vieno gamintojo įranga ir tai įrodoma pateikiant to gamintojo techninių duomenų lapus bei palyginimus su kitų žinomų galimtojų lygiabertės įrangos parametrais, kai yra žinoma, kad to gamintojo atstovas ne pirmą kartą laimi tokios įrangos pirkimus tik tų išskirtinių parametrų dėka, o perkančioji organizacija atsisako tenkinti pretenzijas dėl tokių parametrų,  kaip elgtis tada?
__________________________________________________________________________
 
Užsakovas pirkime pateikė žiniaraštį bei pirkimo sąlygose nurodė, kad (pildomi ir teikiami tik Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai Excel formatu ( nepanaikinant pridėtų Excel failų apsaugos, neatliekant jokių failų keitimų, įtraukiant, pakeičiant ar papildant pateiktus žiniaraščius), tačiau tiekėjas pateikė pakoreguotus žiniaraščius („atrakino“) ir dėl to buvo pašalinti iš pirkimo. Ar teisingai pasielgė PO?
__________________________________________________________________________
 
Ar yra, pasiūlymo kainos riba %, kada tavo pasiūlymas atmetamas dėl per mažos kainos.
__________________________________________________________________________
 
Laimėjome pirkimo konkursą, bet buvome pašalinti, nes per aplaidumą neįrašėme garantinio termino. Ar tai laikoma korekcinio pobūdžio klaida? Perkančioji organizacija turėjo laiko kreiptis į mus ir prašyti pataisyti šią klaidą, bet to nepadarė. Bandėme reikšti pretenziją, bet  nesekmingai. Ar perkančioji organizacija teisi šiuo atveju?__________________________________________________________________________

 
Po konkurso pasiūlymų eilės paskelbimo, pastebėjome, kad galimai buvo nutekintos mūsų pasiūlytos kainos konkurentui. Trys pozicijos identiškos, kitų kaina mažesnės 0,01 centu. Paprašėme pateikti Audito seką iš CVP IS. Pagal laiką matome, kad mūsų pasiūlymas pateiktas vėliausiai. Kaip galima susipažinti su tais failais, kas buvo įkelta pasiūlymo teikimo metu? Įtariame, kad bus pateiktas ne tas failas, kas buvo įkelta į CVP. Turime įtarimą, kad nugalėtojas neteisėtai išrinktas pasiūlymu vertinimo metu ir nugalėtojas savo pasiūlymą papildomai teikė ne CVP IS sistemoje patisklinimą pateikęs.
__________________________________________________________________________
 
Ar gali tame pačiame pirkime dalyvauti susijusios įmonės ir teikti atskirus pasiūlymus?
__________________________________________________________________________
 
Koks yra procesas tam tikros paslaugos pirkimą perkelti iš mažos vertės pirkimų į normalią aplinką? (Dirbama komiso pagrindu kaip tarpininkas, kainos visuomet nurodomos 0 ar 1 eur ir visi pirkimai, net kai gaunamas komisas viršija 15.000 ar 100.000 EUR būna priskiriami prie mažos vertės, nes taip parankiau perkančiajai).
__________________________________________________________________________
 
Ar yra konkretus laikas per kurį turi būti išnagrinėtas pateiktas pirkimo pasiūlymas? Ar normalu, kai perkančioji organizacija nagrinėja pasiūlymą daugiau nei 30 dienų?__________________________________________________________________________
 
Kaip ilgai PO gali laikyti prekių pavyzdžius?
__________________________________________________________________________
 
Ar yra koks terminas, per kurį PO turi pateikti pirkimo rezultatus?
__________________________________________________________________________
 
Kalbant apie statybos darbų pirkimą. Pvz.: perkami remonto darbai mokyklos klasėms (glaistymas, dažymas, langų, durų keitimas, elektros instaliacijos darbai ir pan.) Pirkime nurodyti parametrai šviestuvams kuriuos atitinka tik vienas tiekėjas. Ar gali dalyviai dalyviai reikšti pretenzijas visam pirkimui, kai šviestuvai nėra pirkimo objektas ir sudaro tik nedidelę dalį pirkimo?
__________________________________________________________________________
 
Kokia Jūsų nuomonė ar nėra diskriminuojantis sutarties sąlygų punktas "15 proc. darbų kiekių pokyčiai (nuo galutinės kainos, pinigine išraiška) nelaikomi papildomais ar nevykdomais darbais ir turi būti įskaičiuoti į darbų kainą?
__________________________________________________________________________
 
Pirkimo sąlygose įrangos diegimui buvo numatyti  labai trumpi terminai. Buvo teiktas parašymas šiuos terminus pailginti, tačiau prašymas atmestas. Pagal  viešinamas sutartis, matau, kad laimėtojas pasirašė sutartį ir papildoma susitarimą dėl įrangos įdiegimo terminų nukelimą 3 mėn. ar nėra pažeidimo ?__________________________________________________________________________
 
Ar gali būti į techninę specifikaciją įtraukiami paarametrai (jų reikšmės), prieštaraujantys galiojančių HN nuostatoms, Radiacinės saugos centro metodinėms rekmendacijs ir pan.? Ar galima reikalauti, kad PO tokis reikalavimus pakeistų, ar PO privalėtų į tokias pretenzijas atsižvelgti?

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva