Okstad skole - nybygg og ombygging

Hankinnan yleistiedot

02 - Hankintailmoitus (2)
Avoin menettely
5.4.2018 10.35 (GMT+03:00)
18.4.2018 13.00 (GMT+03:00)
12.4.2018 13.00 (GMT+03:00)
11.4.2018 13.00 (GMT+03:00)
Ei

Hankintayksikkö

TRONDHEIM KOMMUNE TRONDHEIM KOMMUNE
Svein Anders Rodø Vidar Aasen Amdam
Erling Skakkes gate 14
Postboks 2399 Torgård

7004 TRONDHEIM
Norja
942110464

Määräaika on umpeutunut

Lyhyt kuvaus

​​​​Anbudsforespørselen omfatter utvidelse av Okstad barneskole, fra dagens skole med småtrinn 1-4 til 1-7 trinn for 280 elever. Det er utarbeidet et forprosjekt som underlag for denne anbudsforespørselen. Utvidelsen av skolen utføres i forlengelsen av gymsal/eksisterende lærerarbeidsplasser på nordsiden av eksisterende skole. Ny skole bygges i to plan, uten kjeller. I hovedtrekk forblir dagens baseskole (1-4 trinn) uendret mens mellomtrinnet (5-7 trinn) får sine baser i 2 etasje på nybyggets. Okstad skole blir med dette dimensjonert som en to-parallell barneskole med 40 elever på hvert trinn og en samlet normalkapasitet på 280 elever.

Dynaamiset asiakirjat

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600