540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert Plasthall

Hankinnan yleistiedot

102 - Voluntary contract notice to Doffin
10.6.2021 11.10 (GMT+03:00)
25.6.2021 13.00 (GMT+03:00)

Hankintayksikkö

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Jannicke Klepp Tryggestad Jannicke Klepp Tryggestad
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norja
975950662

Määräaika on umpeutunut

Lyhyt kuvaus

Kontrakten omfatter prosjektering og utførelse av en isolert plasthall for garasjering av fly.  Hallen skal ha porter og dører. Teknisk innredning som skal inngå i kontrakten er blant annet belysning, ventilasjon, oppvarming og brannslukkeanlegg. Betongfundamenter skal prosjekteres av denne kontrakten, men utførelse av disse er en del av en annen entreprise. Prosjekteringsarbeidene omfatter statiske beregninger og arbeidstegninger i form av form- og armeringstegninger samt bøyelister for betongarbeider for sålefundamenter, punktfundamenter og sokkelvegger og isolerte og utstøpte skallelementer.

Tilsammen utgjør byggets BTA nærmere 2600 m2.

Prosjektering starter etter kontrahering. Forventet oppstart på byggeplass januar / februar 2022.

Tämä on kaksivaiheinen hankinta. Tästä linkistä voit nähdä toisen vaiheen tiedot ja tiedostot: 540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert plasthall

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600