540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert Plasthall

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
10.06.2021 10:10 (GMT+02:00)
25.06.2021 12:00 (GMT+02:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Jannicke Klepp Tryggestad Jannicke Klepp Tryggestad
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norwegen
975950662

Closing date has passed.

Short description

Kontrakten omfatter prosjektering og utførelse av en isolert plasthall for garasjering av fly.  Hallen skal ha porter og dører. Teknisk innredning som skal inngå i kontrakten er blant annet belysning, ventilasjon, oppvarming og brannslukkeanlegg. Betongfundamenter skal prosjekteres av denne kontrakten, men utførelse av disse er en del av en annen entreprise. Prosjekteringsarbeidene omfatter statiske beregninger og arbeidstegninger i form av form- og armeringstegninger samt bøyelister for betongarbeider for sålefundamenter, punktfundamenter og sokkelvegger og isolerte og utstøpte skallelementer.

Tilsammen utgjør byggets BTA nærmere 2600 m2.

Prosjektering starter etter kontrahering. Forventet oppstart på byggeplass januar / februar 2022.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: 540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert plasthall

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen