Upphandling av ramavtal för Civilt försvar

Information

15 -
Urvalsupphandling
1/18/2019 11:41 AM (GMT+01:00)
2/5/2019 11:59 PM (GMT+01:00)
1/28/2019 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten
Hans Erik Hansson Hans Erik Hansson
Solna Strandväg 96
17116 Stockholm
Sweden
202100-5737

Closing date has passed.

Short description

Upphandling av ramavtal för civilt försvar.
Detta är en inbjudan till att ansöka om deltagande i Strålsäkerhetsmyndighetens upphandling av ramavtal för heltäckande konsultstöd för myndighetens samordnade civilförsvarsplanering.
Upphandlingen innehåller två delområden, dels den organisationsnära, dels den informationstekniska.

Då konsulter kommer att ta del av säkerhetsklassad information vid utförande av uppdraget i myndighetens lokaler är upphandlingen säkerhetsskyddad (SUA) och säkerhetsskyddsavtal kommer att upprättas innan affärsavtal tecknas. Inblandade konsulter kommer att säkerhetsprövas med tillhörande registerkontroll.

Upphandlingen sker enligt Lag (2011:1029) upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) genom urvalsförfarande.

Det resulterande ramavtalet skall vara rangordnat med tre leverantörer, om så många går vidare i upphandlingsfasen. I urvalsfasen, denna fas, kommer högst fem (5) anbudssökanden kvalificeras till upphandlingsfasen.

Kvalificeringskraven framgår av bifogade upphandlingsdokument (bilaga 1 och 2).

Ansökan ska lämnas i Mercells upphandlingsverktyg senast angivet slutdatum. Ansökan som inkommer på annat sätt eller efter slutdatum tas ej upp tillprövning.

Samtliga anbudssökanden får besked om de kvalificerats eller ej efter prövning av anbudsansökan.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilaga 2 Sanningsförsäkran.pdf 136 KB
Bilaga 1 Kvalificeringskrav SSM2018-1549 ver 2.docx 155 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00