EØS 052-2018 Plan- og designkonkurranse Bryggen-Torget

Information

11/29/2018 2:35 PM (GMT+01:00)
1/8/2019 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Thomas Leathem Kristian Gromholt
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune inviterer til en begrenset plan- og designkonkurranse i forkant av reguleringen av Bybanen til Åsane. Konkurranseområdet omfatter byrommene fra Torget til Bryggen.

Det overordnede målet er å få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv. Bergen kommune ønsker med denne konkurransen å få et kompetansetilfang fra et bredt fagmiljø og vil sette som krav til teamsammensetningen at det er med et Wildcardkontor.

Files

Name Size
Konkurransegrunnlag EØS 052-2018.pdf 265 KB
Vedlegg 1_Søknadsbrev.doc 351 KB
Vedlegg 2_Kompetanse og nøkkelpersonell.docx 91 KB
Vedlegg 3_Konkurranseprogram.pdf 51.09 MB
Vedlegg 4_Konkurranseprogram_Vedlegg.pdf 69.20 MB
Vedlegg 5_Avvik.docx 92 KB
Vedlegg 6_Mal egenerklæring taushetsplikt.docx 20 KB
Vedlegg 7_Mal forpliktelseserklæring.docx 21 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00