EØS 052-2018 Plan- og designkonkurranse Bryggen-Torget

Information

11/29/2018 2:35 PM (GMT+01:00)
1/8/2019 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Thomas Leathem Kristian Gromholt
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune inviterer til en begrenset plan- og designkonkurranse i forkant av reguleringen av Bybanen til Åsane. Konkurranseområdet omfatter byrommene fra Torget til Bryggen.

Det overordnede målet er å få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv. Bergen kommune ønsker med denne konkurransen å få et kompetansetilfang fra et bredt fagmiljø og vil sette som krav til teamsammensetningen at det er med et Wildcardkontor.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00