Genudbud af Forsikringsmæglerydelser

Information

02 - Contract notice
Open procedure
1/14/2019 3:19 PM (GMT+01:00)
1/21/2019 8:00 AM (GMT+01:00)
1/7/2019 8:00 AM (GMT+01:00)
1/21/2019 8:00 AM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

SamAqua SamAqua
Nicolaj Rosander Nicolaj Rosander
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Denmark
34216169

Closing date has passed.

Short description

SamAqua udbyder på vegne af sine ejere forsikringsmæglerydelse.

Udbuddet vedrører Forsikringsmæglerydelser til SamAquas ejere, der er forsyningsselskaber inden for Vand, Spildevand, Affald og Fjernvarme. Kontrakten forudsættes indgået med én leverandør.  Kontrakten er tidsubegrænset, men kan opsiges med 6 måneders varsel pr. 30.09.2022. Minimumskontraktlængden er dermed 4 år. Bemærk at kontraktlængden angivet i Mercell kun angiver disse 4 år, selvom kontrakten reelt er tidsubegrænset.

Udbuddet gennemføres af SamAqua A/S på vegne af:
-         VandCenter Syd A/S
-         Kerteminde Forsyning A/S
-         Vand & Affald
-         Provas – Haderslev Forsyningsservice A/S
-         Middelfart Spildevand A/S
-         Nyborg Forsyning & Service A/S
-         Ærø Vand A/S
-         Assens Forsyning A/S


Udbyder forpligter sig i denne periode til, at købe de i udbuddet omfattede forsikringsmægler ydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Genudbud af Forsikringsmæglerydelser

Files

Name Size
Bilag - Konsortieerklæring.docx 58 KB
Bilag - Kravsspecifikation.pdf 596 KB
Bilag - Overblik over nuværende policer med detaljer v6.xlsx 21 KB
Bilag - Overblik over nuværende policer.pdf 368 KB
Bilag - Supplerende informationer ønsket under høring og oprindeligt udbud.pdf 594 KB
Bilag - Tilbudsliste.xlsx 12 KB
Dokumentation af evalueringsmetode.xlsx 94 KB
Policer - Kerteminde Forsyning og Vand & Affald.zip 4.87 MB
Policer - Middelfart Spildevand AS og Nyborg Forsyning & Service AS.zip 3.13 MB
Policer - SamAqua AS Vandcenter Syd mfl.zip 4.63 MB
Policer - Ærø Vand AS og Provas AS.zip 7.48 MB
Udkast til Databehandleraftale.pdf 571 KB
Udbudsbetingelser.pdf 855 KB
Udkast til Kontrakt 06-12-18.pdf 644 KB
Skadesstatistik 14-01-19.zip 765 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway