Høring - Forsikringsmæglerydelser

Information

104 - Procurement plans
10/12/2018 1:38 PM (GMT+02:00)

Buyer

SamAqua SamAqua
Nicolaj Rosander Nicolaj Rosander
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Denmark
34216169

Short description

SamAquas ejere har til hensigt fortsat at indkøbe forsikringsmæglerydelser i fællesskab.

Denne høring gennemføres derfor for at modtage feedback på det foreløbige udbudsmateriale for Forsikringsmæglerydelser.

Vi ønsker en tilbagemelding på følgende:
- Er der nogle krav I får svært ved at efterleve?
- Er der noget som med fordel kan ændres for at give en bedre/billigere kontrakt?
- Er der nogle yderligere oplysninger I ønsker?

Det oplyses at der i det endelige udbud forventes at være et skadesoverblik vedlagt.

Svar kan sendes her igennem Mercell eller til nir@samaqua.dk

Bemærk at denne høring ikke indeholder det endelige udbudsmateriale.

Udbudsmateriale der sendes i høring kan hentes her (bemærk dog at udvælgelseskriterier fremgår af Mercell):
https://www.dropbox.com/s/0gewg9q715qhuth/H%C3%B8ring%20-%20Forsikringsm%C3%A6glerydelser.zip?dl=0

OBS! Høringen afsluttes d. 19/10-18 kl. 12.00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway