HS 004-2018 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behov

Information

Contract notice
21 - Social and other specific services – public contracts
Restricted procedure
10/31/2018 9:02 AM (GMT+01:00)
10/31/2028 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Karl Erik Steinbakk Karl Erik Steinbakk
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Bergen kommune ønsker å etablere en dynamisk innkjøpsordning for anskaffelser av bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behov. Tjenestene er eksempelvis personlig assistanse og den praktiske bistand og opplæring som brukerne har behov for, jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2(6).

Nærmere beskrivelse av brukeres utfordringer, behov, forventet varighet, bemanning og andre opplysninger knyttet til botilbudet, vil bli gjort tilgjengelig for den enkelte konkurranse under ordningen.

Merk at konkurransegrunnlaget inneholder veiledning til hvordan en dynamisk innkjøpsordning fungerer og hva leverandører må gjøre for å delta.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway