EØS 012-2018 Konkurranse for levering av SAM-verktøy

Information

03 - Contract award notice
Competitive procedure with negotiation
8/12/2018 3:34 PM (GMT+02:00)

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Karl Erik Steinbakk Karl Erik Steinbakk
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Bergen kommune ønsker å få en bedre oversikt over egne lisenser knyttet til programvarer brukt i kommunen. Et sentralt aspekt med dette er å kunne optimalisere lisenshåndteringen og kunne fordele kostnader til de forskjellige enhetene basert på faktisk bruk.

For å nå denne målsetningen ønsker kommunen å anskaffe et elektronisk verktøy som kan være til hjelp for å kartlegge og gi en oversikt over programvarer som er i bruk med tilhørende lisensiering. Slike programvarer benevnes ofte "Software Asset Management" (SAM).

I tillegg ønsker kommunen samtidig å anskaffe konsulenttjenester til støtte for å implementere verktøyet og bidra til at målsetningene nevnt ovenfor nås.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway