Nytt regjeringskvartal - K901 Riving - Kontrahering

Information

18 - Contract award defence
Negotiated procedure with a call for competition
5/17/2018 3:30 PM

Buyer

STATSBYGG STATSBYGG
Peder Lommerud Jørgensen Peder Lommerud Jørgensen
Biskop Gunnerus' gate 6
Postboks 8106 Dep.

0032 OSLO
Norway
971278374

Short description

Statsbygg ønsker i forbindelse med prosjekt 104910 Nytt regjeringskvartal å gjennomføre en kvalifisering av deltakere som kan være interessert i å inngi tilbud på totalentreprise

K901 Rivning

Regjeringen har besluttet å bygge nytt regjeringskvartal. Reguleringsplanen ble vedtatt i februar 2017. Vedtaket innebærer at S-blokken, Y-blokken og R4 med Møllergata 17 skal rives og at de to store integrerte kunstverkene i Y-blokken skal tas vare på, og videre bruk avklares senere.

S-blokken ble revet i 2014/2015 for å kunne starte arbeidet med ny sikker teknisk infrastruktur (STI) i det nye regjeringskvartalet. I entreprise K901 Rivning inngår arbeidene med å rive R4 med M17 og en opsjon på å rive Y-blokken. Entreprisen omfatter også nødvendig sikring av byggegrop, og demontering og flytting av den integrerte kunsten til Y-blokken. Totalentreprenør må påregne som en del av tilbudet å knytte til seg kompetanse for planlegging og gjennomføring av demontering og flytting av de integrerte kunstverkene. Vedlagt foreløpig beskrivelse gir informasjon om entreprisens omfang

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway