Udbud med forhandling af kontrakt om Offender Management System til Kriminalforsorgen i Danmark

Information

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
10/11/2018 3:55 PM (GMT+02:00)
8/6/2018 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Direktoratet for Kriminalforsorgen - Koncern IT Direktoratet for Kriminalforsorgen - Koncern IT
Strandgade 100
1401 København K
Denmark
53383211

Closing date has passed.

Short description

Kriminalforsorgen har besluttet at udskifte sit nuværende specialudviklede it-system til klientsagsbehandling (KS) med et nyt offender management system (OMS) baseret på et velafprøvet standardsystem med nødvendige tilpasninger. Kriminalforsorgen har tidligere udsendt en forhåndsmeddelelse om udbuddet jf. pkt. IV.2.1 i denne bekendtgørelse. Den udbudte kontrakt omfatter levering af et standard IT-system der er udviklet specifikt til klientsagsbehandling (OMS). Desuden omfatter kontrakten konfigurering og tilpasning, om nødvendigt, kundespecifik udvikling til understøttelse af kundens behov, implementering, inklusiv et pilotforløb, datamigrering af data fra kundens nuværende KS til OMS, uddannelse af brugere, drift, vedligeholdelse, 3rd. line support og videreudvikling, kundespecifikke konsulentopgaver, herunder videreudvikling i form af bl.a. udvikling af ny funktionalitet, nye integrationer, samt ophørsydelser ved kontraktophør.

Files

Title Size
Bilag 0 Definitioner OMS v. 1.0.pdf 221 KB
Bilag 1 Tidsplan OMS v. 1.0.pdf 904 KB
Bilag 2A Behovsopgørelse english translation OMS v. 1.0.pdf 816 KB
Bilag 2A Behovsopgørelse OMS v. 1.0.pdf 975 KB
Bilag 2B Leverandørens løsningsbeskrivelse v. 1.0.docx 113 KB
Bilag 2D Kunden IT Miljø og Situationsbeskrivelse english translation OMS v. 1.0.pdf 1.89 MB
Bilag 2D Kunden IT Miljø og Situationsbeskrivelse OMS v. 1.0.pdf 1.62 MB
Bilag 2E Datamigrering OMS v. 1.0.pdf 876 KB
Bilag 3 Vederlag og priser OMS v. 1.0.pdf 732 KB
Bilag 4 Dokumentation OMS v. 1.0.pdf 667 KB
Bilag 5 Uddannelse OMS v. 1.0.pdf 599 KB
Bilag 6 Drift OMS v. 1.0.pdf 289 KB
Bilag 7 Support vedligeholdelse og videreudvikling OMS v. 1.0.pdf 269 KB
Bilag 8 Prøver OMS v. 1.0.pdf 1.04 MB
Bilag 9 Licensbetingelser for Programmel i Systemet OMS v. 1.0.docx 89 KB
Bilag 10 Servicemål OMS v. 1.0.docx 135 KB
Bilag 11 Samarbejdsorganisation OMS v. 1.0.pdf 874 KB
Bilag 12 Ændringer OMS v. 1.0.pdf 542 KB
Bilag 13 Ophørsydelser OMS v. 1.0.pdf 544 KB
Bilag 14 Sikkerhed OMS v. 1.0.pdf 723 KB
Bilag 15 Optioner english translation OMS v. 1.0.pdf 610 KB
Bilag 15 Optioner OMS v. 1.0.pdf 642 KB
Bilag 16 Arbejdsklausul og CSR krav OMS v. 1.0.pdf 548 KB
Bilag 17 Støtteerklæring og erklæring om dannelse af en sammenslutning OMS v. 1.0.pdf 310 KB
Kontrakt OMS v. 1.0.pdf 519 KB
Skabelon til særskilt dokument til brug for forhandlingsoplæg OMS v. 1.0.docx 18 KB
Underbilag 1A Leverandørens overordnede tidsplan og projektforløb OMS v. 1.0.docx 97 KB
Underbilag 1B Leverandørens tids- og aktivitetsplan for afklaringsfasen OMS v. 1.0.docx 90 KB
Underbilag 1C Risikolog OMS v. 1.0.xlsx 21 KB
Underbilag 2A.1 Terminologiliste (inkl. liste over aktører) OMS v. 1.0.xlsx 94 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 0. Reading guideline to use cases OMS v 1.0.pdf 511 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 1.1 Summons to enforcement of sentence OMS v. 1.0.pdf 450 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 1.2 Reception of offender OMS v. 1.0.pdf 201 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 1.3 Pre-sentence interviews OMS v. 1.0.pdf 338 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 1.4 Postponement of the enforcement of a sentence OMS v. 1.0.pdf 424 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 2.1 Assessment of needs OMS v. 1.0.pdf 272 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 2.2 Offender Plan OMS v. 1.0.pdf 262 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 2.3 Resocializing initiatives OMS v. 1.0.pdf 433 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 2.4 Visits OMS v. 1.0.pdf 313 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 2.5 Leave OMS v. 1.0.pdf 181 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 2.6 Examination and inspection OMS v. 1.0.pdf 322 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 2.7 Registration of items OMS v. 1.0.pdf 280 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 2.8 Interviews OMS v. 1.0.pdf 348 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 2.9 Interruption of the enforcement of a sentence OMS v. 1.0.pdf 308 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 2.10 Arrival and departure OMS v. 1.0.pdf 277 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 2.11 Registration of incidents OMS v. 1.0.pdf 383 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 2.12 LS RNR and MOSAIK OMS v. 1.0.pdf 140 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 3.1 Registration of deviations OMS v. 1.0.pdf 475 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 3.2 Disciplinary cases, confiscation and compensation OMS v. 1.0.pdf 322 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 4.1 Release and completion of supervision OMS v. 1.0.pdf 365 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 4.2 Pardon OMS v. 1.0.pdf 336 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 5.2 Transfer and transportation OMS v. 1.0.pdf 310 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 5.3 Right of access to documents OMS v 1.0.pdf 432 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 5.4 Reporting (Indberetning) OMS v. 1.0.pdf 251 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 5.5 Compensation claims made by the offender OMS v. 1.0.pdf 303 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 5.6 Health information OMS v. 1.0.pdf 259 KB
Underbilag 2A.2 Usecases 5.9 Gang exit OMS v. 1.0.pdf 313 KB
Underbilag 2A.2 Usecases Use case 9.1 Integration to CPR (Lookup) OMS v. 1.0.pdf 140 KB
Underbilag 2A.2 Usecases Use case 9.2 Integration to Digital Post OMS v. 1.0.pdf 145 KB
Underbilag 2A.2 Usecases Use case 9.3 Integration to KR (Lookup) OMS v. 1.0.pdf 101 KB
Underbilag 2A.2 Usecases Use case 9.4 Integration to KØLS OMS v. 1.0.pdf 144 KB
Underbilag 2A.2 Usecases Use case 9.5 Integration to LIS OMS v. 1.0.pdf 98 KB
Underbilag 2A.2 Usecases Use case 9.6 Integration to NemSMS OMS v. 1.0.pdf 107 KB
Underbilag 2A.2 Usecases Use case 9.7 Integration to Rigspolitiet's Fagsystem (Datafølgeseddel) OMS v. 1.0.pdf 111 KB
Underbilag 2A.2 Usecases Use case 9.8 Master data service OMS v. 1.0.pdf 103 KB
Underbilag 2A.2 Usecases Use case 9.9 Integration to Active Directory OMS v. 1.0.pdf 100 KB
Underbilag 2A.2 Usecases Use case 9.10 Integration to Exchange Server and notification service OMS v. 1.0.pdf 137 KB
Underbilag 2A.2 Usecases Use case 9.11 Visitor bookings webservices for Kriminalforsorgen.dk OMS v. 1.0.pdf 108 KB
Underbilag 2A.2 Usecases Use case 9.12 Log events to SIEM OMS v. 1.0.pdf 93 KB
Underbilag 2A.3 Kravliste OMS v. 1.0.xlsx 262 KB
Underbilag 2A.4 End to end processer OMS v. 1.0.pdf 497 KB
Underbilag 2A.5 Eksempel på dokumentskabeloner Afslag på afsoning med fodlænke OMS v. 1.0.pdf 128 KB
Underbilag 2A.5 Eksempel på dokumentskabeloner Afslag på prøveløsladelse OMS v. 1.0.pdf 107 KB
Underbilag 2A.5 Eksempel på dokumentskabeloner Bestemmelse om løsladelse på prøve OMS v. 1.0.pdf 158 KB
Underbilag 2A.5 Eksempel på dokumentskabeloner Handleplan OMS v. 1.0.pdf 114 KB
Underbilag 2A.5 Eksempel på dokumentskabeloner Høring om udgang til indsatte i Kriminalforsorgens institutioner OMS v. 1.0.pdf 114 KB
Underbilag 2A.5 Eksempel på dokumentskabeloner Indkaldelse til personundersøgelse OMS v. 1.0.pdf 112 KB
Underbilag 2A.5 Eksempel på dokumentskabeloner IO informationsbrev OMS v. 1.0.pdf 121 KB
Underbilag 2A.6 Eksempler til sagsbehandling english tranlation OMS v. 1.0.pdf 571 KB
Underbilag 2A.6 Eksempler til sagsbehandling OMS v. 1.0.pdf 436 KB
Underbilag 2EA Leverandørens datamigrering OMS v. 1.0.docx 90 KB
Underbilag 4A Leverandørens specifikation af Programmel og udviklings- og vedligeholdelsesværktøjer OMS v. 1.0.docx 93 KB
Underbilag 5A Leverandørens uddannelse af brugerne OMS v. 1.0.docx 94 KB
Underbilag 6A Leverandørens driftsløsning inklusiv processer for drift af Systemet OMS v. 1.0.docx 113 KB
Underbilag 7A Leverandørens processer for support vedligeholdelse og videreudvikling OMS v. 1.0.docx 114 KB
Underbilag 7B Leverandørens udviklingsplan OMS v. 1.0.docx 109 KB
Underbilag 11A Leverandørens samarbejdsorganisation OMS v.1.0.docx 93 KB
Underbilag 12A Ændringshåndtering OMS v. 1.0.pdf 495 KB
Underbilag 12B Ændringslog over ændringer v. 1.0.pdf 100 KB
Underbilag 12C Skabelon for aftaler om ændringer OMS v. 1.0.pdf 477 KB
Underbilag 14A Databehandleraftale OMS v. 1.0.pdf 453 KB
Underbilag 14B Informationssikkerhedsstrategi for Kriminalforsorgen OMS v. 1.0.pdf 110 KB
Underbilag 14C Justitsministeriets Klassifikationsmodel OMS v. 1.0.png 59 KB
Underbilag 14D Datatilsynets sikkerhedstekst nr. 4 OMS v. 1.0.pdf 204 KB
Underbilag 14E Datatilsynets sikkerhedstekst nr. 3 OMS v. 1.0.pdf 201 KB
Underbilag 14F Tilsynsskema vedr. databehandleraftale OMS v. 1.0.pdf 137 KB
Underbilag 14G Tilsynsskema vedr. Sikkerhed OMS v. 1.0.pdf 177 KB
Underbilag 15A Leverandørens tilbudte optioner OMS v. 1.0.DOCX 93 KB
Underbilag 17A Støtteerklæring angående anden enheds formåen OMS v. 1.0.docx 16 KB
Underbilag 17B Erklæring om dannelse af en sammenslutning OMS v. 1.0.docx 16 KB
espd-request OMS DK.XML 91 KB
ESPD-vejledning til ansøgere OMS v.1.0.pdf 540 KB
Underbilag 3A Leverandørens priser OMS v. 1.0.xlsx 49 KB
Underbilag 11B Leverandørens nøgleressourcer OMS v. 1.0.xlsx 23 KB
Bilag 2B Leverandørens løsningsbeskrivelse english translation OMS v. 1.0.pdf 617 KB
Bilag 2E Datamigrering english translation OMS v. 1.0.pdf 819 KB
Udbudsbetingelser OMS v. 2.0.pdf 539 KB
Underbilag 2EA Leverandørens datamigrering english translation OMS v. 1.0.pdf 489 KB
Underbilag 15A Leverandørens tilbudte optioner english translation OMS v. 1.0.pdf 491 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway