Tilbudskonkurranse - Forvaltning av konsesjonskraft

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
9/29/2017 12:22 PM (GMT+02:00)
10/19/2017 12:00 PM (GMT+02:00)
10/12/2017 12:00 PM (GMT+02:00)
10/19/2017 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Nord-Fron Kommune Nord-Fron Kommune
Jo Engum Jo Engum
Nedregate 50
2640 VINSTRA
Norway
839893132

Closing date has passed.

Short description

Nord-Fron kommune ber med dette om tilbud på forvaltning av kommunens konsesjonskraft. Avtalen med forvalter skal følge rammer og retningslinjer gitt i det kommunale kraftreglement vedtatt 06.09.2016. Kraftreglementet er vedlag

Porteføljen for konsesjonskraft til Nord-Fron kommune er spesifisert i punkt 2 i kraftreglementet.

Rammeavtalen løper i 2 år fra dato for avtaleinngåelse med opsjon på forlengense med 1 + 1 år. Forlengelse av avtalen krever enighet mellom partene. Den part som ikke ønsker forlengelse av avtalen må melde fra om dette skriftlig senest 3 måneder for kontraktens utløp.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00