PPS — Praktisk Procedurer i Sygepleje.

Information

Award of a contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union
1/19/2017 9:16 AM (GMT+01:00)

Buyer

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune
Mette Rasch Pedersen Mette Rasch Pedersen
Ullasvej 23
3700 Rønne
Denmark
26696348

Assignment text

Bornholms Regionskommune 26696348 Ullasvej 23 Rønne 3700 Mette Rasch Pedersen +45 56921041 Mette.Rasch.Pedersen@brk.dk http://www.brk.dk/erhverv/udbud PPS — Praktisk Procedurer i Sygepleje. 83.07.15Ø54-0076 Standardlicens og vedligeholdelsesaftale til sygeplejen i Bornholms Regionskommune. Aftalen vedrører Cappelen Damms produkt PPS — Praktisk Procedurer i Sygepleje, som er en elektronisk videns-database med procedurer og information for pleje- og omsorgssektoren. 591828.00 Bornholms Regionskommune. Standardlicens og vedligeholdelsesaftale til sygeplejen i Bornholms Regionskommune. Aftalen vedrører Cappelen Damms produkt PPS — Praktisk Procedurer i Sygepleje, som er en elektronisk videns-database med procedurer og information for pleje- og omsorgssektoren. Kontraktværdien er under tærskelværdien, men da kontrakten kan have grænseoverskridende interesser, har Bornholms Regionskommune valgt at offentliggøre denne bekendtgørelse. 2017-01-17 Cappelen Damm AS 948061937 Oslo 0055 591828.00 Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 +45 35291095 klfu@erst.dk www.klfu.dk Bornholms Regionskommune indgår tidligst kontrakt med Cappelen Damm AS efter udløb af 10-kalenderdagsperioden fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort .Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens § 12, stk.1. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 +45 41715000 kfst@kfst.dk www.kfst.dk 2017-01-17

See tender at TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019610-2017:TEXT:DA:HTML

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00