IT- system for UiOs alumnusvirksomhet og samfunnskontakt

Information

Open procedure
12/1/2016
1/16/2017

Buyer

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo
Nina Røisland Nina Røisland
Postboks 1087 Blindern
0372 Oslo
Norway
971035854

Closing date has passed.

Short description

Avdeling for fagstøtte (AF) ved Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer (SSA) skal anskaffe et IT- system som skal støtte opp under UiOs arbeid med samfunnskontakt og alumnusvirksomhet.

SSA arbeider ut fra følgende definisjon av samfunnskontakt:

Det systematiske arbeidet vi gjør for å bygge, opprettholde og utvikle relasjoner til personer, virksomheter og myndigheter som har betydning for hvordan universitetet løser sine oppgaver.

UiO har om lag 110 000 nålevende alumner (definert som personer med en grad fra UiO). I den forrige alumnusdatabasen hadde 12 000 alumner registrert seg. På LinkedIn har 83 000 brukere oppgitt at de har utdanning fra UiO.

Høsten 2015 gjennomførte UiO en kartlegging av eksisterende samarbeid med næringslivet. Kartleggingen viser at UiO har etablert samarbeid med nærmere 400 bedrifter. Antallet samarbeidspartnere innen offentlig sektor antas å ligge på samme nivå (herunder samarbeid med skoler, sykehus, departementer og direktorater).

En gjennomgang av UiOs arrangementskalender viser at UiO i løpet av et år hadde nær 2000 arrangementer som var åpne for allmennheten.

SSA ønsker å anskaffe et system som forenkler innsamling og oppdatering av kontaktinformasjon for alumner og virksomheter UiO samarbeider med, samt et system som forenkler koordinering, planlegging og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer for disse gruppene.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway