Infeksjonsimmunologiske analyser til mikrobiologi

Information

Open procedure
12/12/2016

Buyer

Oslo Universitetssykehus HF Oslo Universitetssykehus HF
Margrethe Os Margrethe Os
Kirkeveien 166
0407 Oslo
Norway
993467049

Short description

Anskaffelsen omfatter analyser for påvising av Adenovirus, Bordetella Pertussis, Borrelia, Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Helicobacter Pyroli, Hepatitis B core IgM, Herpes simplex virus, Invasiv soppinfeksjon (Beta-glucan og Galactamannan), Malaria, Morbillivirus, Mycobacterium tuberculosis, Parotittvirus, Parvovirus B19, Rotavirus, Syphilis, Toxoplasmose og Varicella Zoster virus. Den omfatter også bruksrett (leie) av utstyr til helautomatisk analysering av flest mulig analyser og bruksrett (leie) av utstyr til delvis automatisering av flest mulig av de øvrige analysene. Se konkurransegrunnlag for mer utfyllende beskrivelse.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag 201608317.pdf 622 KB
Vedlegg 1 Kravspesifikasjon infeksjonsimmunolgiske analyser.docx 120 KB
Vedlegg 2 Utkast til avtaledokument %28kontraktsbestemmelser%29.pdf 438 KB
Vedlegg 3 Tilbudsbrev.docx 65 KB
Vedlegg 4a Prisskjema for forbruksvarer del 1 Ullev%C3%A5l.xlsx 99 KB
Vedlegg 4b Prisskjema for forbruksvarer del 2 Rikshospitalet.xlsx 100 KB
Vedlegg 5 - Offentlig innsyn i tilbud.pdf 268 KB
Vedlegg 6 Kontraktsvilk%C3%A5r for etisk handel.pdf 290 KB
Vedlegg 7 Etiske retningslinjer for innkj%C3%B8p og leverand%C3%B8rkontakt i Helse S%C3%B8r-%C3%98st.pdf 175 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway