Fv 545 Hernes skole - Finstad

Information

Open procedure
12/1/2016
1/12/2017
1/5/2017

Buyer

Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region øst
Ragnar Helstad Ragnar Helstad
Postboks 1010
2605 Lillehammer
Norway
971032081

Closing date has passed.

Short description

Hensikten med prosjektet er å forlenge eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv. 545 mellom Hernes skole og Finstad, med ønske om en mer trafikksikker veg og bedre fremkommelighet for myke trafikanter på denne strekningen. Utbyggingen inkluderer ca. 1500 m gs-veg og ca. 400 m med ny/justert fylkesveg m/fortau. I tillegg vil det bli etablert kantstopp for buss lengst nord i planområdet.

Files

Title Size
D1 Beskrivelse Hernes skole - Finstad.gab 1.39 MB
D1 Beskrivelse Hernes skole - Finstad.pdf 345 KB
D1 Beskrivelse Hernes skole - Finstad.xml 248 KB
D2-4%2C A_ Framside og tegningsliste.pdf 1.52 MB
D2-4%2C B_ Oversiktstegning.pdf 1.90 MB
D2-4%2C C_ Plan og profil.pdf 2.78 MB
D2-4%2C E_Avkj%C3%B8rsler%2C gangfelt%2C kryss og kantstopp.pdf 919 KB
D2-4%2C F_Overbyggingsdetaljer og normalprofil.pdf 1.25 MB
D2-4%2C GH_ Drenering.pdf 2.16 MB
D2-4%2C IN_ Kabler og ledninger.pdf 1.89 MB
D2-4%2C J_ Kantstein og rekkverk.pdf 388 KB
D2-4%2C L_ Skilt og oppmerking.pdf 1.75 MB
D2-4%2C O_ Landskapsplan.pdf 1.63 MB
D2-4%2C Skisse fra Eidsiva%2C nytt kabelanlegg.pdf 1.13 MB
D2-4%2C Skisse fra Eidsiva%2C R%C3%B8rkryssinger.pdf 665 KB
D2-4%2C Skisse fra Eidsiva%2C Riving av lavspent og h%C3%B8yspent.pdf 573 KB
D2-4%2C skisse IN_ kabler og ledninger med kommentarer.pdf 1.71 MB
D2-4%2C U_ Tverrprofiler.pdf 5.32 MB
D2-4%2C W_ Grunnerverv.pdf 2.41 MB
E2-Firmaopplysninger.doc 66 KB
E4-Prisskjema.doc 66 KB
E5-Tilbudsskjema.doc 34 KB
Kap ABC og E.pdf 1.31 MB
Kap D2-5 Geoteknisk labrapport.pdf 2.90 MB
Kap D2-6 SHA-plan Fv 545 Hernes skole - Finstad.pdf 1.12 MB
Plankart_vedtatt.pdf 1.18 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway