UBRA, Delprosjekt Elektro

Information

Negotiated procedure
11/30/2016
1/5/2017

Buyer

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Espen Erland Espen Erland
Herslebs gate 5
0506 Oslo
Norway
971185589

Closing date has passed.

Short description

Kapasiteten på Bekkelaget renseanlegg skal utvides til dobbel kapasitet. Etter at utvidelsen er gjennomført, vil man ha kapasitet til å motta avløpsvann fra 490.000 personekvivalenter (pe), og inkludert regnvann/smeltevann skal anlegget kunne behandle ca. 85 millioner m3 avløpsvann pr. år.

Innkommende avløpsvann med en tilrenning opp til 3,5 m3/s vil kunne behandles biologisk i tilsammen åtte biobassenger, hvorav fire bassenger er nye. Ved økende tilrenning vil avløpsmengdene over 3,5 og opp til 7,0 m3/s behandles med direktefelling over nye forsedimenteringsbasseng, og føres direkte til ny utløpsledning. Den nye utløpsledningen ble installert i forbindelse med prosjekt Midgardsormen. Ved store nedbørsmengder over 7,0 m3/s vil avløpsvannet føres til denne utløpsledningen via en silstasjon som ble opprettet i forbindelse med nevnte prosjekt.

Slambehandlingen kompletteres med to nye råtnetanker, et nytt slambygg og nytt fettmottak. I det eksisterende slambygget skal det gjøres noen ombygginger og utskifting av deler av avvannings- og varmegjenvinningsutstyret. Biogassen som produseres, vil ledes inn på eksisterende gassbehandling for oppgradering til drivstoffkvalitet. Ny fakkel vil tilkomme.

Entreprisen omfatter alle elektrotekniske installasjoner i det utvidete renseanlegget på Bekkelaget, og omfatter følgende:

Det etableres nye nettstasjoner (trafoer 11/0,4kV) i slambygget og tverrhall i fjellanlegget.

I slamanlegg og tverrhall opprettes det nye hovedfordelinger. Fordelinger i hall 0 mates fra hovedfordeling/trafo i Midgardsormen.

Fordelinger, tavler (MCC), frekvensomformere, kabling for bygningsinstallasjoner og prosess er med i elektroentreprise

Føringsveier skal være varmforsinket, montert på mediebjelker i tilkomstveier og på gulvmonterte “pendler“ i haller. Rustfrie stålrør benyttes for kabler som enkeltvis føres fra kabelstiger til prosessenheter og komponenter.

Det benyttes lysarmaturer med LED for generell belysning og lyskastere monteres opplys av hvelv i haller. Belysningsutstyr monteres med tanke på forenklet vedlikehold. I haller og større rom styres lys i seksjoner via SRO. I mindre rom styres lys direkte av bevegelsesdetektor.

Hver tredje lysarmatur skal være tilkoblet nødlyssentral og styres av adgangskontroll/SRO.

Det monteres etterlysende ledesystem og markeringslys tilkoblet nødlyssentral i rømningsveier.

Dagens reservekraftaggregat i fjellanlegget beholdes, det vil bli utvidet med nytt vern for UBRA.

Utvendig monteres nytt reservekraftaggregat.

Det etableres avbruddsfri strømforsyning (UPS) i fjellanlegget for bla SRO.

Det installeres heldekkende brannalarmanlegg. Det benyttes aspirasjonsdetektorer i haller, tilkomstveier og punktdetektorer i tekniske rom og fordelinger/tavler.

Det skal monteres ITV for overvåking av prosess og trafikk i anlegget.

Adgangskontroll installeres for port, adkomst inn til anlegget, tavlerom og SRO rom.

Samband i fjellanlegg er under vurdering.

Files

Title Size
124-2016 Kvalifikasjonsgrunnlag - UBRA - Delprosjekt Elektro.pdf 1.95 MB
Vedlegg 1 Forpliktelseserkl%C3%A6ring.pdf 89 KB
Vedlegg 2 Fullmakt 16 11 2015 Skatt %C3%98st.pdf 86 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway