Utstyr til avlesing av mikrofilmer

Information

11/30/2016

Buyer

Helse Vest Innkjøp HF Helse Vest Innkjøp HF
Maja Elisa Kobbelhuus Maja Elisa Kobbelhuus
Postboks 2334
5867 BERGEN
Norway
915536255

Assignment text

Helse Vest Innkjøp HF har på vegne av Helse Bergen HF til hensikt å inngå kjøpsavtale med Mikrofilm og dokumentsystemer Norge AS angående kjøp av 1 stk mikrofilmavleser og tilhørende serviceavtale for utstyret i dets levetid. Begrunnelse for direkteanskaffelse er at Oppdragsgiver etter grundig markedsundersøkelse, samt veiledende kunngjøring publisert i Doffin, ikke har funnet at det eksisterer andre leverandører for dette utstyret i markedet, jf. Forskrift om Offentlige Anskaffelser § 2-1(2) a.Kontraktstildeling
Tittel: Kjøp av mikrofilmavleser
Dato for kontraktstildeling: 27-11-2016
Antall mottatte tilbud: 1
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
MIKROFILM OG DOKUMENTSYSTEMER NORGE AS968 831 208, Rosenkrantzgaten 61 B, 3018 DRAMMEN, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway