ANSK-2501-16 Instrument for kjernemagnetisk resonans NMR 600 MHz

Information

11/29/2016

Buyer

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen
Kitty Amlie Tverra Kitty Amlie Tverrå
874789542

Assignment text

Universitetet i Bergen vil kjøpe et komplett 600 MHz spektrometer for væske fase NMR utstyrt med:

i) En superkjølt prøveholder med fire RF kanaler (1H, 13C, 15N og 31P / 19F) og kalde forforsterkere, og

ii) en kjølt automatisk prøvebytter med en kapasitet på ca. 500 samtidige prøver.Kontraktstildeling
Tittel: ANSK-2501-16 NMR 600 MHz
Dato for kontraktstildeling: 24-11-2016
Antall mottatte tilbud: 1
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Bruker BioSpin Scandinavia AB, Vallgatan 5, SE-170 67 Solna, SE.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway