DL201600359 Telefoniløsning

Information

Open procedure
11/29/2016

Buyer

Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens arbeidsmiljøinstitutt
Roy Pettersen Roy Pettersen
Postboks 8149 Dep
0033 OSLO
Norway
874761222

Assignment text

Konkurransen gjelder avtale om levering av ny telefoniløsning for STAMI.

STAMI skal anskaffe ny telefoniløsning. Leveransen skal omfatte levering av pilot, utstyr, programvare og tjenester, samt drift og vedlikehold. Formålet med anskaffelsen er å etablere en ny god telefoni- og samhandlingstjeneste til alle ansatte på STAMI, som dekker interne behov i forhold til kvalitet, sikkerhet, oppetid, funksjonalitet og brukervennlighet, fleksibilitet og evne til å integrere mot dataløsninger. Oppdragsgiver er åpen for ulike tekniske løsninger for telefoni- og samhandling, enten dette er on-premise, skybasert eller hybrid.

Anskaffelsens verdi anslåes til: NOK 1.500.000,- inkl mva hvorav kr 400.000,- inkl mva er tiltenkt en pilotgjennomføring før full uttrulling. Volumet er et anslag og er ikke bindende.

For nærmere informasjon viser vi til del 2, kravspesifikasjon.Kontraktstildeling
Dato for kontraktstildeling: 20-11-2016
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Intelecom Group AS979 661 274, Brynsveien 13, 0667 Oslo, NO, Nettadresse (URL): http://www.intelecom.no.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway