Jevnaker kommune - Gatebruksplan - Estetisk veileder - 16-1052

Information

Open procedure
11/29/2016

Buyer

Jevnaker kommune Jevnaker kommune
Lars Flekkerud Lars Flekkerud
Kirkegata 6
3520 Jevnaker
Norway
961381363

Assignment text

Formålet med anskaffelsen er å inngå avtale med leverandør om kjøp av arkitekttjenester for utarbeidelse av gatebruksplan med estetisk veileder. Det foreligger en gatebruksplan som ble lagt til grunn for rehabilitering av Storgata i Jevnaker sentrum i 2007. Den eksisterende planen vil legge føringer for estetisk uttrykk for de øvrige gater på Nesbakken i dette prosjektet.

Anskaffelsen skal også dekke behovet for underlag og dokumentasjon for entreprisekontrakter for opparbeidelse av Nesbakken. Omfanget av ny gatebruksplan vises i vedlegg F.

Ferdigstillelse av gatebruksplan og estetisk veileder er estimert innen utgangen desember 2016.Kontraktstildeling
Tittel: Gatebruksplan med estetisk veilider
Dato for kontraktstildeling: 23-10-2016
Antall mottatte tilbud: 3
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Tegn 3 AS976 536 320, Leiv Eiriksson Senter, 7492 Trondheim, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway