Rørleggertjenester - utskiftning av vannmålere

Information

Open procedure
11/29/2016
1/9/2017

Buyer

Oppegård kommune Oppegård kommune
Thomas Hoff Thomas Hoff
Kolbotnvn 30
1410 KOLBOTN
Norway
944384081

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål og omfang

Konkurransen gjelder avtale om levering av rørleggertjenester for utskiftning av ca. 6000 vannmålere over avtaleperioden i Oppegård kommune.

Vannmåler er pålagt i nye bygg i Oppegård kommune fra 1976. Det finnes ca. 5 565 vannmålere i kommunen og de elste er fra 1976. Målerne er kommunens eiendom og ansvar. Vannmålerne har normal driftstid på ca. 15 år før de skal skiftes, men målere som det oppstår driftsproblemer på blir byttet umiddelbart. Utskiftingen av vannmålere skal skje i et tempo som tilsvarer ca. 400 – 500 vannmålere per kvartal.

Anskaffelsens verdi anslåes til: NOK 4.000.000,- eks mva for hele avtaleperioden. Volumet er estimert ut i fra statistikk og regnskapstall for anskaffelse av tilsvarende produkter for samme kjøpergruppe for tidligere år, samt fremtidige budsjett. Volumet må derfor betraktes som anslag og er ikke bindende.For nærmere informasjon viser vi til del 2, kravspesifikasjon.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway