451088 Riving av boliger Setermoen

Information

Open procedure
11/28/2016

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Knut Helge Grimstad Knut Helge Grimstad
Postboks 405 Sentrum
0103 Oslo
Norway
975950662

Assignment text

Oppdraget omfatter riving og fjerning av følgende 6 bygninger med til sammen 10 boenheter i Brinken boligfelt på Setermoen:

2 stk. firemannsboliger Brinkenveien 20 og 22 - totalt ca. 990 m2 BTA

2 stk. eneboliger Brinkenveien 24 og 26- totalt ca. 400 m2 BTA

2 stk. garasjer Brinkenveien 24 og 26 - totalt ca. 56 m2

Oppgitte arealer for boligene er inkl. kjeller.Kontraktstildeling
Tittel: Riving boliger Setermoen
Dato for kontraktstildeling: 27-11-2016
Antall mottatte tilbud: 4
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
SP Maskin AS985411522, Samasjøvn. 28, 9404 Harstad, NO, Telefon: +47 77001040.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway