Kvalifikasjon for konkurranse for anskaffelse av administrative støttesystemer NIBIO

Information

02 - Contract Notice
Negotiated procedure
11/30/2016
1/2/2017

Buyer

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi
Børge Jensen Børge Jensen
Fredrik A. Dahls vei 20A (faktura)
Høyskoleveien 7

1430 ÅS
Norway
988983837

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgiver

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet, og er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret ligger på Ås, og instituttet har flere regionale enheter i hele landet. NIBIO er en prosjektorganisert virksomhet med en omfattende prosjektportefølje og om lag 700 ansatte.

Omfanget av denne anskaffelsen

NIBIO skal inngå kontrakt med én enkelt leverandør om levering av IT-støtte til virksomhetskritiske, administrative prosesser. IT-systemene skal støtte prosesser innen prosjektstyring, økonomistyring, regnskap, ordre, faktura, lønn, reiseregninger og utlegg, HR og enklere administrasjon av instituttets kunder og oppdragsgivere.

I leveransen inngår også plan for gjennomføring av implementering, etablering av tjenestene, herunder blant annet opplæring, rådgivning, tilrettelegging og bistand ifht testing, migrering av historiske data og integrasjon mot NIBIOs øvrige systemer (blant annet sak/ arkiv-system, samt forsystemer for utgående faktura).

Files

Title Size
01Kvalifikasjonsgrunnlag to trinn m forhandling.pdf 493 KB
Bilag A Egenerklæring om vandel.docx 13 KB
Bilag B Egenerklæring ILO konvensjoner.docx 12 KB
Bilag C Forpliktelseserklæring.docx 13 KB
Bilag D Taushetspliktige opplysninger.docx 13 KB
Bilag E Søknadsbrev.docx 13 KB
Bilag F - fylles ut av leverandør.xlsx 17 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway