ANSK-2601-16 Ny sjøvannsledning på land

Information

Competitive dialogue
11/28/2016
12/23/2016

Buyer

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen
Henriette Dale Bråthen Henriette Dale Bråthen
Postboks 7800
5020 Bergen
Norway
874789542

Closing date has passed.

Short description

Universitetet i Bergen (UiB) ønsker ved Kontor for Innkjøp å innhente tilbud på levering av sjøvannsledninger på land.

UiB har i dag flere pumpestasjoner som leverer sjøvann både til marin forskning og energiformål. Disse er av eldre dato og krever oppgradering både på grunn av aldrer, men også på grunn av økende behov og leveringssikkerhet. UiB har sammen med BKK Varme AS inngått en avtale om sammen å bygge et nytt sjøvannsanlegg, med ny inntaksledning i sjø og pumpestasjon. Disse anskaffelsene er felles og er alt lyst ut og kontrahert. Pumpeledninger på land er egne entrepriser og skal anskffes av henholdsvis UiB og BKK Varme AS hver for seg.

Denne anskaffelsen gjelder UiB sine sjøvannsledninger på land. Grensesnittet mot pumpestasjon er tydelig angitt i teknisk beskrivelse.

For ytterligere informasjon, se konkurransedokumentene.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway