Prosjektering og bygging av avlastnings- og barneboliger i Skaarlia.

Information

Open procedure
11/27/2016
1/10/2017

Buyer

Sandnes Kommune. Sandnes Kommune.
Knut Haavardsholm Knut Haavardsholm
Postboks 450
4319 Sandnes
Norway
964965137

Closing date has passed.

Short description

I Bystyrets behandling av økonomiplan 2016-2019, ble det vedtatt å avsette midler til avlastningssenter med barneboliger. Det er i byggeprogrammet lagt opp til 25 avlastnings- og barneboliger. Avlastningssenteret må planlegges med flere mindre enheter som har alle nødvendige funksjoner. På denne måten kan brukergrupper med svært ulike behov ha avlastning samtidig og likevel være skjermet fra hverandre. Programmet legges opp til at personalfasiliteter og administrasjon samles. I tillegg til avlastningsenhetene skal senteret inneholde lokaler for en aktivitetsavdeling og fellesfunksjoner/personaldel.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway