Rammeavtale innenfor Grunnerverv - innleie av ressurser

Information

Kunngjøring av kontraktstildeling uten forutgående kunngjøring av konkurranse
11/25/2016

Buyer

Jernbaneverket Jernbaneverket
Knut Viddal-Ervik Knut Viddal-Ervik
Stortorvet 7
0155 Oslo
Norway
971033533

Assignment text

Beskrivelse av fagområdet:

Grunnerverv er en viktig del av utbyggingsprosessen og gjennomføres vanligvis

av Jernbaneverket med utgangspunkt i reguleringsplan for prosjektet.

Erstatningene inngår normalt i anleggsbevilgningene, og tildeles vanligvis

samtidig med denne.

Grunnerverver er en viktig bidragsyter i hele prosessen, fra oppstart av planarbeid

til ferdigstillelse av anlegg. Grunnerverver gjennomfører nødvendig

saksbehandling for å erverve nødvendig grunn og rettigheter ved forhandlinger.

Grunnerverver står for forberedelser og saksgjennomføring av ekspropriasjon og

skjønn samt eiendomsforvaltning og eiendomsteknikk.

Typiske hovedoppgaver:

Dette er en beskrivelse av de typiske hovedoppgaver som vil kunne være aktuelle

for innleid ressurs, men det vil også kunne pålegges oppgaver som er

tilgrensende til disse, eller nødvendige tilleggsoppgaver som faller inn under

samme fagområde i forbindelse med avrop.

Grunnerverv, herunder men ikke begrenset til:

•Forberede og gjennomføre grunnerverv herunder informasjon,

forhandling av minnelige avtaler om grunn og rettigheter, ekspropriasjon,

skjønnsforberedelse og gjennomføring av skjønn.

•Bidra i planarbeidet, og eiendomsspørsmål for øvrig

•Oppfølging av gjenstående grunnervervsoppgaver knyttet til

gjennomførte utbyggingsprosjekter

•Matrikulære oppgaver

•Salg av eiendommer som er midlertidig ervervet i utbyggingsfasen

•Kontakt med berørte grunneiere og offentlige myndigheter for å avklare

problemstillinger knyttet til grunn og rettigheter

•Sluttrapportering av grunnerverv

Krav til kompetanse/erfaring:

•Ressursene skal ha utført flere rådgivningsoppdrag innen grunnerverv.

•Ressursene skal ha høyere utdanning.

oSom for eksempel primærkompetanse Eiendomsfag fra NMBU (Norges

miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet for Miljø og Biovitenskap på

Ås), vanligvis omtalt som jordskiftekandidat.

oSom relevant annen utdanning kan regnes master i rettsvitenskap med

erfaring fra arbeid med skjønnKontraktstildeling
Tittel: Rammeavtaler innenfor Grunnerverv - innleie av ressurser
Dato for kontraktstildeling: 14-11-2016
Antall mottatte tilbud: 6
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Areal og eiendom AS983025269, Storgata 26, 2212 Kongsvinger, NO. ELDEN ASNO994290207MVA, Nedre Slottsgate 15 , 0157 OSLO, NO, Telefon: +47 90062434. HR PROSJEKT ASNO988889245MVA, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO, NO, Telefon: +47 91841839, Faks: +47 00, Nettadresse (URL): http://www.hrprosjekt.no. MATRICULA ASNO985286744MVA, Strandgata 5, Sandnes 4307, NO, Faks: +47 51666811. Rambøll Norge AS - JernbaneNO915251293MVA, Hoffsveien 4, Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo, NO, Telefon: +47 225180800, Faks: +47 22518001.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway