Simuleringsutstyr for trening på sikker strålebruk

Information

11/25/2016

Buyer

Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen
Kjetil Fotland Kjetil Fotland
974652366

Assignment text

Høgskolen i Bergen skal anskaffe Simulator for hands-on simulering av sikker strålebruk i angiografi og intervensjon. Simulatoren må være bærbar og kombinere hands-on opplæring i strålevern med grunnleggende ferdigheter innen angiografi og intervensjon. Systemet skal består av en haptisk enhet, en dedikerte kontrollboks og en ekstern skjerm. Simuleringssystemet må består av mange øvings-caser innen perifer og koronar angiografi og koronar intervensjons-caser, og gi økt bevissthet rundt ALARA-prinsippet ved at det må gi doseavlesninger og visualisering av dosefordelinger både for pasient og personale i de ulike casene, i tillegg til praktiske ferdigheter innen angiografi og intervensjon. Simuleringssystemet må være lite og robust, og være enkelt å sette opp. Simulatoren skal ikke avgi ioniserende stråling, slik at operatøren kan øve seg uten risiko for stråling.Kontraktstildeling
Tittel: Utstyr for simulering av sikker strålebruk
Dato for kontraktstildeling: 17-11-2016
Antall mottatte tilbud: 1
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Mentice AB, Odinsgatan 10, SE-411 03 Gothenburg, SE.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway