Renovering Ibestad svømmehall - vannbeh. anlegg

Information

Open procedure
11/24/2016
1/12/2017

Buyer

Ibestad kommune Ibestad kommune
Trond Hanssen Trond Hanssen
Rådhuset, Kopparvika 7
NO-9450 Hamnvik
Norway
959469792

Closing date has passed.

Short description

Entreprisen omfatter i grove trekk:

•Nødvendige saneringsarbeider av gammelt anlegg.

•Detaljprosjektering nytt vannbehandlingsanlegg, og ivaretakelse av alle godkjenningsprosesser forbundet med etableringene.

•Levering og montering av alt nytt utstyr for komplett vannbehandlingsanlegg.

•Oppstart og innreguleringer av nytt anlegg.

•Utarbeidelse av fullverdig FDV-materiale for nytt anlegg.

•Opplæring av byggherrens driftspersonell for alle nye installasjoner.

•Driftsoppfølging med min. 3 kontrollbefaringer på anlegget i første driftsår etter overtakelse.

Files

Title Size
5161347_Ibestad sv%C3%B8mmehall_vannbeh.anl_NS8407_DEl II_Kontraktsgrunnlag_2016-11-23.pdf 1.93 MB
5161347_Ibestad sv%C3%B8mmehall_Vannbeh.anlegg_NS8407_Del I_Konkurransebeskrivelsen_2016-11-23.pdf 792 KB
VVS-001_rev.F02_5161347_Plan kjeller_2016-11-23.pdf 105 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway