NRI 1619 BPA

Information

Open procedure
12/16/2016

Buyer

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI)
Halldor Halldorsson Halldor Halldorsson
Kuskerudveien 11
1921 Sørumsand
Norway
996258130

Short description

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) inviterer, på vegne av 3 kommuner på Nedre Romerike, leverandører til å inngi tilbud på tjenestekonsesjon for tjenesten praktisk bistand, organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Det skal inngås tjenestekonsesjonskontrakt med fem (-5-) leverandører (forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud). Tildelingen vil skje på bakgrunn av oppdragsgivers vurdering av hvilke leverandører dekker kommunenes formål og brukers behov best, basert på kriterier oppgitt i tilbudsinnbydelsen.

Se tilbudsinnbydelsen med vedlegg for nærmere informasjon.

Files

Title Size
TILBUDSINNBYDELSE.pdf 626 KB
Vedlegg 1 - Tjenestekonsesjonskontrakt.pdf 677 KB
Vedlegg 2 - Tilbudsbrev.docx 123 KB
Vedlegg 3 - Egenerkl%C3%A6ring l%C3%B8nns- og arbeidsvilk%C3%A5r.docx 41 KB
Vedlegg 4 - Bestillingsskjema.rtf 251 KB
Vedlegg 5 - Avtale mellom arbeidsleder%2C bruker og leverand%C3%B8r.docx 56 KB
Vedlegg 6 - Kvartalsrapporteringsskjema.pdf 105 KB
Vedlegg 7 - Erkl%C3%A6ring fra referansekunde.docx 25 KB
Vedlegg 8 - Notat beregning av pris.pdf 642 KB
Vedlegg 9 - Skjema bytte av leverand%C3%B8r.rtf 84 KB
Vedlegg 10 - Skjema for avstemming av leverte timer.xlsx 29 KB
Vedlegg 11 - Forpliktelseserkl%C3%A6ring underleverand%C3%B8r.docx 20 KB
Vedlegg 12 - Referanseskjema - Erfaring.doc 35 KB
Vedlegg 13 - Databehandleravtale BPA tjenestekonsesjon.pdf 186 KB
Vedlegg 14 - Svar p%C3%A5 samtlige sp%C3%B8rsm%C3%A5l innkommet pr 24. august 2016.pdf 250 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway