Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige.

Information

Does not exist in Finnish
11/23/2016
12/13/2016

Buyer

Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune
Ivar Larsen Ivar Larsen
Postboks 1405
1602 Fredrikstad
Norway
940039541

Closing date has passed.

Short description

Målet for dette kurs er å kvalifisere deltakerne til ledige stillinger. Anskaffelsen skal gi den angitte målgruppe økte norskkunnskaper, opplæring og kvalifisering med sikte på arbeid.

Målgruppen for kurset er sammensatt, men felles for alle deltakerne er at det skal være en restarbeidsevne. Enkelte brukere har ingen kjennskap til arbeidslivet fra før, mens andre har hatt sporadiske arbeidsforhold i Norge og/eller sitt hjemland. Mange har tidligere forsøkt seg på sysselsettings og/eller kvalifiseringstiltak i regi av NAV eller andre kvalifiserende aktører , uten at dette har ført til varig arbeid. Utdanningsnivået i målgruppen er også ulik, fra grunnskole til utdanning på høgskolenivå. Noen brukere har i tillegg flere sammensatte utfordringer, noe som krever større tilpasninger og tilrettelegging for å muliggjøre arbeid.

NAV ønsker å kunne tilby denne brukergruppen et norskkurs kombinert med arbeidspraksis med utgangspunkt i deltakernes individuelle forutsetninger og behov. Læringsarbeidet skal derav ha et pedagogisk individfokus og arbeidet skal være en prosess som hjelper bruker å konstruere egen læring ut i fra sitt ståsted. Kurset ønskes gjennomført med veksling mellom undervisning, arbeidstrening, gruppearbeid relatert til arbeidsplassen, diskusjoner, samtaler, bedriftsbesøk, individuelle oppgaver og selvstendig arbeid.

Arbeidstrening skal foregå ved bedrifter i Østfold/Oslo/Akershus med rekruterings behov. Bruker skal kunne oppnå norskferdigheter på et nivå som etterspørres i den enkeltes aktuelle yrkesgruppe. Målet med kurset er primært arbeid, sekundert konkret kompetanseheving mot arbeid. Ønsket måloppnåelse: 60 %.

Hver deltaker blir vurdert av veileder ved NAV, slik at den innsøkte er avklart for norskopplæring og arbeid.

Målgruppen:

•Ikke vestlige innvandrere, primært fra Afrika og Asia.

•Inkluderer ikke personer med opphold etter EØS-regelverket

•Deltagere har gjennomført flere tiltak uten forventet progresjon. Utfordringene kan være sammensatt av kulturforståelse, lettere psykiske plager, andre selvopplevde helseplager og manglende motivasjon og tro på at det nytter å få jobb

•Avklart i forhold til helseutfordringer og har minimum 50% restarbeidsevne

•Ikke lenger rettigheter til norskopplæring.

•Primært deltakerne med ferdigheter opp i mot språknivå B1 - muntlig

•Deltakerne har liten eller ingen arbeidserfaring fra Norge

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag.pdf 686 KB
Vedlegg 1 Tilbudsbrev.docx 94 KB
Vedlegg 2 Kravspesifikasjon.docx 77 KB
Vedlegg 3 Prisskjema.docx 13 KB
Vedlegg 4 Kontrakt.pdf 358 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway