2016/253 Rådgivergruppe - prosjektering. Utforming av Wessels plass og deler av Akersgata.

Information

Restricted procedure
11/23/2016

Buyer

Stortingets Administrasjon Stortingets Administrasjon
Lisa Øverås Lisa Øverås
Karl Johansgate 22
0026 Oslo
Norway
971524960

Assignment text

Det planlegges ny utforming av Wessels plass, deler av Akersgata (fra Prinsens gate til Grensen) og noen delområder rundt Stortinget, og Stortingets administrasjon skal i den forbindelse inngå kontrakt med prosjekteringsgruppe bestående av landskapsarkitekt, arkitekt og tekniske rådgivere innen bygg, VVS og elektro. Prosjekteringen skal dekke alle faser – dvs. fra og med skisseprosjekt til og med oppfølging av anleggsarbeidene og reklamasjon. (For den delen av oppdraget som omfatter deler av Akersgata, skal det kun utarbeides skisseprosjekt). Det samlede prosjekteringsområdet er på ca. 6300 m2. Deler av oppdraget vil være opsjoner.

Hensikten med oppdraget er å sikre Stortinget mot uønskede hendelser, samtidig som det legges til rette for et levende byliv. Sikringstiltak forutsettes å være integrert i byromsutformingen.Kontraktstildeling
Tittel: Kontrakt - Rådgivergruppe prosjektering - utforming av Wessels plass og deler av Akersgata
Dato for kontraktstildeling: 26-10-2016
Antall mottatte tilbud: 5
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Dronninga landskap AS, Dronningens gt 22, Oslo 0154, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway