Rammeavtale vindtunnelforsøk

Information

Open procedure
11/23/2016
1/11/2017

Buyer

Statens Vegvesen Statens Vegvesen
Rune Løvlid Rune Løvlid
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo
Norway
971032081

Closing date has passed.

Short description

Statens Vegvesen (SVV) har fått i oppgave å utrede tekniske løsninger for å erstatte alle ferjesamband på E39 med faste forbindelser. Totalt er det åtte fergeforbindelser langs traséen, og fem av disse fjordene er for brede og dype til at tradisjonell bru- og tunnelteknologi kan benyttes. Fjordene det gjelder er Bjørnafjorden, Sulafjorden, Sognefjorden, Halsafjorden og Vartdalsfjorden, og det er Fergefri E39 delprosjekt Fjordkryssing som har oppgave er å utvikle konsepter for trygg og effektiv kryssing av disse. Konseptene som har blitt utredet så langt faller i hovedsak i tre kategorier: • Flytebru med pontonger, herunder flytebro med strekkstagforankrede tårn (TLP-type), flytebro med sideforankring og flytebro kun med endeforankring. • Hengebru i ett eller flere spenn, inkludert hengebru på flytende fundamenter. • Neddykket rørbru, herunder strekkstagforankret eller pongtongstabilisert. Konseptene har ulike utfordringer, men til felles har de at de alle er svært lange, slanke konstruksjoner, med betydelige dynamiske påkjenninger fra vind og bølger. Dimensjonene vil variere fra fjord til fjord, og mellom konsepter, men typiske brolengder er mellom 3000 og 5000 m. Bortsett fra når det gjelder rørbroen, så er vurdering vind og vindkrefter en meget viktig del av designarbeidet. Det er derfor nødvendig å gjennomføre forsøk i vindtunnel.

Det vil bli inngått rammeavtale med 3 leverandører i hver delkontrakt.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway