Oppgradering av prosessanlegg - Djupvik vannverk

Information

Competitive dialogue
11/23/2016
1/10/2017

Buyer

Narvik Vann KF Narvik Vann KF
Marianne Pettersen Marianne Pettersen
Brannbakken 1
8512 Narvik
Norway
986377395

Closing date has passed.

Short description

Vannbehandlingsanlegget i Djupvik vannverk skal oppgraderes for å sikre vann av god kvalitet, samt for å oppnå godkjenning fra Mattilsynet.

Entreprisen omfatter i hovedsak levering og montering av direktefiltreringsanlegg med tilhørende rørarbeider og tekniske hjelpesystemer, som totalt utgjør komplett prosessanlegg for vannverket. I tillegg omfatter entreprisen etablering av gjerde med port rundt kilde og inntaksdam slik at ferdsel rundt kilden begrenses.

Til grunn for dette inngås kontrakt basert på NS 8407.

Entreprenør er, iht NS 8407, ansvarlig for planlegging, dimensjonering og prosjektering, samt levering og montering, av sin leveranse.

Det gjøres oppmerksom på at dette er en funksjonsbeskrivelse (iht NS8407), og at leveransen skal oppfylle de generelle og spesielle funksjonskrav til et vannverk. Entreprenør er dermed ansvarlig for at alle nødvendige elementer for et velfungerende vannverk er tatt med.

Files

Title Size
712433-FBESK-VV-001.pdf 710 KB
712433-Tegning eksisterende anlegg.pdf 100 KB
712433-Vannanalyser.pdf 74 KB
SHA plan.doc 591 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway