Veiledende kungjøring - Møbler

Information

01 - Prior Information Notice
2/13/2017

Buyer

Kristiansund kommune Kristiansund kommune
Audun Torvik Audun Torvik
991891919

Short description

Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII) skal lyse ut konkurranse på rammeavtale for levering av møbler til 12 kommuner på Nordmøre.

 

Anskaffelsens formål og omfang

NII skal inngå rammeavtale med en leverandør for kjøp av møbler, herunder møbler til kantine, kontor, konferanse og skoler. Leveransen skal dekke kommunene sitt behov for slike møbler til riktig kvalitet, pris og leveringstid i avtaleperioden.

På bakgrunn av erfaringstall er årlig kjøp estimert til ca kr. 6 000 000,-, herunder 4 000 000,- på skolemøbler og 2 000 000,- på kontormøbler.

 

Formålet med kunngjøringen

Formålet og intensjonen med denne kunngjøringen er å få tilbakemeldinger på konkurransegrunnlaget fra markedet før dette blir lyst ut som reel konkurranse. 

Basert på tilbakemeldingene vil det også bli vurdert å holde leverandørkonferanse.
Dette vil oppdragsgiver eventuelt komme tilbake til. 

 

Konkurransegrunnlaget med alle bilag og vedlegg er lagt ved denne kunngjøringen.

Det er spesielt interessant for oppdragsgiver å få tilbakemeldinger på kravspesifikasjon og prisskjema samt tildelingskriterier med underkriterier.  


Kontakt kan oppnås gjennom mercell eller oppdragsgivers kontaktperson: Audun Torvik: https://www.nii.as/om-nii

mvh 
Innkjøpstjenesten
NII


Files

Title Size
Konkurransegrunnlag med vedlegg 354 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway