Reguleringsplan E18 Langangen - Rugtvedt

Information

Open procedure
11/23/2016

Buyer

Nye Veier Nye Veier
Bjørn Børseth Bjørn Børseth
Tangen 76
4608 Kristiansand
Norway
915488099

Assignment text

Oppdraget omfatter utarbeidelse av komplett reguleringsplan for ny 4-felts

motorveg med tilhørende vegnett, kryss, kontrollstasjon for tunge kjøretøy,

tekniske anlegg, tilstøtende terreng, massedeponier, anleggsveger, riggområder,

driftsveger, øvrige serviceanlegg, med mer, i henhold til plan og bygningsloven

for strekningen Langangen i Porsgrunn til Rugtvedt i Bamble.Kontraktstildeling
Tittel: Reguleringsplan E39 Langangen - Rugtvedt
Dato for kontraktstildeling: 01-08-2016
Antall mottatte tilbud: 5
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Rambøll Norge AS – Veg915251293, Hoffsvn. 4, 0275 Oslo, NO, Telefon: +47 97089426.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway