Transport, mottak og behandling av farlig avfall, inerte masser og risikoavfall

Information

Open procedure
11/21/2016
1/10/2017

Buyer

Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS
Jeanette Rendal Jeanette Rendal
Heggstadmoen 53
7080 Heimdal
Norway
988964573

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgiver ønsker å inngå en avtale som omfatter transport, mottak og behandling av farlig avfall, inerte masser og risikoavfall. Transport, mottak og behandling av farlig avfall skal være iht. avfallsforskriftens kapittel 11.

Avfallet hentes fra oppdragsgiver sitt mottakssted på Heggstadmoen 65 i Trondheim. Oppdragsgiver sorterer, pakker og deklarerer avfallet for videre transport. I deltilbud 4 Impregnert trevirke: Til oppdragsgiver har egen vekt for impregnert trevirke veies fraksjonen hos mottaker. Avfallet pakkes på ulike måter, avhengig av typen avfall. Avfallet lastes rett inn i leverandørs bil med egnet utstyr. Alt avfall skal leveres til godkjent behandlings- eller sluttdisponeringsanlegg for gjeldende fraksjon. Rammeavtalens varighet vil være 2 år med ensidig opsjon for Oppdragsgiver til å forlenge rammeavtalen med 1 + 1 år. Konkurransen består av 7 deltilbud, og hvert deltilbud vil evalueres for seg. Oppdragsgiver kan på bakgrunn av dette ende opp med 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 leverandører.Hvilke deltilbud tilbyder velger å inngi tilbud på må klart fremgå i tilbudsbrevet.

Deltilbud 1 Malingsavfall

Deltilbud 2 Farlig avfall

Deltilbud 3 Byggavfall

Deltilbud 4 Impregnert trevirke

Deltilbud 5 Eternitt

Deltilbud 6 Risikoavfall

Deltilbud 7 Inerte masser

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway