Anskaffelse av K560 Byggautomasjon, Helse Førde HF, Rammeavtale

Information

Competitive dialogue
11/21/2016
12/22/2016

Buyer

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Lillian Slåtsve Lillian Slåtsve
814630722

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgiver inviterer med dette til konkurranse med forhandlinger om inngåelse av rammeavtale K560 Byggautomatikk. Helse Førde HF administrerer sykehus og institusjoner i Sogn og Fjordane og har ansvaret for en omfattende bygningsmasse fordelt på flere bygg og lokasjoner. Helse Førde har i dag flere forskjellige typer automatikk-anlegg i eksisterende bygningsmasse, og ingen felles overordnet SD-anlegg som samler anleggene i et felles brukergrensesnitt. Automatikkanlegget skal nå standardiseres, og knyttes sammen med ett eller to overordnet SCADA sentralt driftskontroll-anlegg. Samtlige bygg og systemer under Helse Førde HF skal på sikt tilknyttes dette felles anlegget.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway