2016-KID-023 Rammeavtale for håndverkertjenester

Information

Open procedure
11/21/2016

Buyer

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Marit Nygaard Marit Nygaard
Pb 1514 Vika
0117 Oslo
Norway
915705243

Assignment text

Det skal inngås rammeavtale for håndverkertjenester med 3-5 leverandører. Leverandørene må kunne tilby tjenester innen alle fagområder som er beskrevet nedenfor:

•Tømrertjenester: Generelt vedlikehold/utskifting av dører/vinduer, gulvarbeider, tak/taktekking, skifte panel på yttervegger/vegger, etterisolering.

•Rørleggertjenester: Bytte/reparere rør, blandebatterier, opprusting av kjøkken, bad og andre våtrom, bytte pakninger på kraner, toaletter m.m., bistand ved akutte hendelser, som vannlekkasjer.

•Maletjenester: Alle typer maletjenester, gulvlegging og tapetsering mv.

•Murer: Oppgradering og etablering av våtrom, flislegging, vedlikehold/rengjøring av fasader, diverse annet arbeid.

•Blikkenslager: Oppgradering av tak og blikkenslagerarbeider.

Listen er ikke uttømmende når det gjelder oppgaver.

Rammeavtalen vil ha varighet på 1 år.

Oppdragsgiver har opsjon på 1 års forlengelse på uendrede vilkår.

Forventet verdi på kontrakten er 25-35 millioner kroner eks. mva. pr år. Den forventede verdi er et estimat og uten forbindtlighet for oppdragsgiver. Det gjøres oppmerksom på at behovene og benyttet volum, vil avhenge av politiske føringer og bevilgninger. I avtaleperioden vil antatt volum kunne variere i både positiv og negativ retning.

Oppdraget gjelder håndverkertjenester på eiendommene. Det dreier seg om vedlikehold og service, samt prosjekter av varierende størrelse. Avtalen avgrenses mot eksisterende avtale for vaktmestertjenester, som gjelder den daglige driften på eiendommen, inkl årskontroller, serviceoppdrag og vakttelefon med uttrykning på hasteoppdrag.Kontraktstildeling
Tittel: 2016-KID-023 Rammeavtale for håndverkertjenester
Dato for kontraktstildeling: 05-09-2016
Antall mottatte tilbud: 11
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Oslo Prosjektbygg AS911811073, Tvetenveien 44, 0666 Oslo, NO. Håndverkskompaniet AS969030357, Brobekkveien 115, 0582 Oslo, NO. MHA Entreprenør AS937076940, Ryensvingen 9, 0680 Oslo, NO. Olaf E. Eriksen AS911492377, Jernbaneveien 4, 0667 Oslo, NO. Roald Larsen AS984857691, Gjelleråsveien 2, 1481 Hagan, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway