Tilbudskonkurranse - Levering av 24 kV sjøkabel

Information

3/17/2017
1/20/2017
1/6/2017
1/6/2017

Buyer

Helgeland Kraft AS Helgeland Kraft AS
Ola Marius Vinje Ola Marius Vinje
Industriveien 7
8657 MOSJØEN
Norway
844011342

Closing date has passed.

Short description

Helgeland Kraft AS skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag 
drive og utvikle kjernevirksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi samt annen 
aktivitet med naturlig tilknytning. HK er organisert med en divisjonsstruktur for forretningsområdene kraftproduksjon, 
sluttbrukersalg og nett. Bedriften er sertifisert ihht. NS-ISO 9001/14001 og har høy fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

I nasjonal målestokk er Helgeland Kraft et større kraftselskap med 45.000 kunder, kraftproduksjon på 1 TWh, 
levert kraft i eget nett 6 TWh og 290 medarbeidere. 

***********************************************************************************************

Helgeland Kraft AS ønsker med denne utlysning å invitere til tilbudskonkurranse for Levering av 24 kV sjøkabel for prosjekt "Utskiftning av sjøkabler Horn - Ylvingen - Igerøy (Vega)" 

***********************************************************************************************

TILBUD
Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp.) 

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller 
på e-post til: support@mercell.com

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks. minimum 1 time før tilbudsfristens utløp.

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet

Files

Title Size
Vedlegg 1 - ALMINNELIGE INNKJØPSVILKÅR I HELGELAND KRAFT AS.pdf 152 KB
Vedlegg 2 - Oversiktskart sjøkabel Horn - Ylvingen - Igerøy.pdf 188 KB
Vedlegg 3 - Horn - Ylvingen.pdf 1.08 MB
Vedlegg 4 - Igerøy - Ylvingen.pdf 1.34 MB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag - Levering av 24 kV sjøkabel

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway