Rammeavtale for ingeniørgeologisk og tunnelteknisk rådgivning

Information

Open procedure
11/18/2016

Buyer

Statens Vegvesen Statens Vegvesen
Sonja Korsgaard Sonja Korsgaard
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo
Norway
971032081

Assignment text

Oppdragsgiver ønsker å inngå rammeavtale med 3 leverandører om levering av

ingeniørgeologisk og tunnelteknisk rådgivning til Statens vegvesen.

Det er anslått ca. 2 millioner NOK pr. år. Totalt ca. 8 millioner NOK i hele

avtaleperioden.

Avtalen vil gjelde i 2 år etter kontraktsinngåelse, med opsjon om å forlenge 1+1

år til.Kontraktstildeling
Tittel: Rammeavtale for ingeniørgeologisk og tunnelteknisk rådgivning
Dato for kontraktstildeling: 31-10-2016
Antall mottatte tilbud: 11
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
NORCONSULT ASNO962392687MVA, VESTFJORDGT. 4 POSTBOKS 626, 1338 SANDVIKA, NO, Telefon: +47 67571715, Faks: +47 67544576, Nettadresse (URL): http://www.norconsult.no. Stiftelsen SINTEFOLDNO9480023337029MVAOLD, STRINDVEIEN 4 POSTBOKS 4760 SLUPPEN, NO-7465 TRONDHEIM, NO, Telefon: +47 73593063, Faks: +47 73593350. SWECO NORGE ASNO967032271MVA, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo, NO, Telefon: +47 90576985, Faks: +47 67125840.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway