Bo-, omsorgs- og tjenestetilbud til personer med ruslidelser, psykiske helseutfordringer samt rusfritt botilbud

Information

Competitive dialogue
12/5/2016

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Rune Tjøsvold Rune Tjøsvold
Postboks 7700
5020 Bergen
Norway
964338531

Short description

Bergen kommune skal anskaffe ulike typer bo- og tjenestetilbud. Tjenestene skal tilbys både menn og kvinner. Oppdragsgiver har delt inn tjenestene som skal anskaffes i følgende fem kategorier:

1. Heldøgns omsorgsinstitusjon for bostedsløse personer med ruslidelser

2. Døgnbemannet midlertidig botilbud for bostedsløse personer

3. Akuttovernatting for personer med ruslidelser

4. Heldøgns rehabiliteringstilbud for personer med ruslidelser

5. Rusfritt midlertidig botilbud med kvalitetsavtale

Kontraktene i kategoriene 1. - 4. er forbeholdt ideelle organisasjoner, jf. Forksrift om offentlige anskaffelser § 2-1 (3). For disse tjenestekategoriene følger anskaffelsen forskriftens del I. For tjenestekategori 5 følger anskaffelsen forskriftens del I og II.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag Bo-%2C omsorgs- og tjenestetilbud til personer med ruslidelser%2C psykiske helseutfordringer samt rusfritt botilbud.pdf 554 KB
Vedlegg 1 - Standard tjenestekontrakt.doc 218 KB
Vedlegg 1 - Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon.doc 113 KB
Vedlegg 1 - Bilag 2 - Leverand%C3%B8rens l%C3%B8sningsbeskrivelse.doc 103 KB
Vedlegg 1 - Bilag 3 - Administrative bestemmelser.docx 111 KB
Vedlegg 1 - Bilag 4 - Prisbestemmelser.doc 109 KB
Vedlegg 1 - Bilag 5 - Endringer i den generelle kontraktsteksten.doc 122 KB
Vedlegg 1 - Bilag 6 - Tjenestekontr - Endringer av leveransen.doc 117 KB
Vedlegg 2 - Tilbudsforside - foresp%C3%B8rselsforside.doc 342 KB
Vedlegg 3 - Forpliktelseserkl%C3%A6ring.doc 35 KB
Vedlegg 4 - Prisskjema.doc 23 KB
Vedlegg 5 - HMS egenerkl%C3%A6ring.doc 32 KB
Vedlegg 6 - Tjenestekategori 1 - Held%C3%B8gns omsorgsinstitusjon for bostedsl%C3%B8se pers... ..rusl...doc 73 KB
Vedlegg 7 - Tjenestekategori 2 %E2%80%93 D%C3%B8gnbemannet midlertidig botilbud for personer med ruslidelser.doc 62 KB
Vedlegg 8 - Tjenestekategori 3 - Akuttovernatting for personer med ruslidelser.doc 62 KB
Vedlegg 9 - Tjenestekategori 4 - Held%C3%B8gns rehabiliteringstilbud til personer med ruslidelser.doc 72 KB
Vedlegg 10 - Tjenestekategori 5 - Rusfritt midlertidig botilbud med kvalitetsavtale.doc 79 KB
Vedlegg 11%2C 16 og 21 - Sjekklister Kategori 1 - Held%C3%B8gns omsorgsinstitusjon for b...xlsx 26 KB
Vedlegg 12%2C 17 og 22 - Sjekklister Kategori 2 - D%C3%B8gnbemannet midlertidig botilbud for person....xlsx 26 KB
Vedlegg 13%2C 18 og 23 - Sjekklister Kategori 3 - Akuttovernatting for personer med ruslidelser.xlsx 26 KB
Vedlegg 14%2C 19 og 24 - Sjekklister Kategori 4 - Held%C3%B8gns rehabiliteringstilbud til persone...xlsx 27 KB
Vedlegg 15%2C 20 og 25 - Sjekklister Kategori 5 - Rusfritt midlertidig botilbud med kvalitets...xlsx 26 KB
Vedlegg 26 - Avtaleskjema - enkel tjenestekontrakt.doc 79 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway