Driftskontrakt 1001 mandal 2017-2022

Information

Open procedure
11/14/2016
1/19/2017

Buyer

Statens vegvesen Region sør Statens vegvesen Region sør
Christina M. Dyrdal Christina Michelsen Dyrdal
971032081

Closing date has passed.

Short description

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i deler av Mandal, Marnardal, Åseral, Lindesnes, Audnedal, Lyngdal og Hægebostad kommune) i henhold til vegliste gitt i kap. D2-V1 og D2-S20.

Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, iht. mengder og enhetspriser for øvrige prosesser og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner. Kontrakten gjelder for perioden fra 2017-09-01 til 2022-08-31 for alle oppgavene som er beskrevet.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre

vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

Files

Title Size
Doffin%20-%20tekst%20med%20web-link%20-%20Mandal.docx 13 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway