Kjøp av melkerobot til Sortland vgs, Kleiva

Information

Open procedure
11/14/2016
12/19/2016

Buyer

Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune
Gaute Dale Gaute Dale
Fylkeshuset, Prinsens g. 100
8048 Bodø
Norway
964982953

Closing date has passed.

Short description

Levering og montering inkludert bygningsmessige ombygging og tilpassing for ny melkerobot til Sortland videregående skole, Kleiva.

Det skal også være med service- og vedlikeholdsavtale for en periode på 10 år.

Planlegging og prosjektering inngår i leveransen.

Leverandør er ansvarlig for planlegging og tegninger. Disse skal godkjennes av Nfk før igangsetting/bestilling.

Leverandør er ansvarlig for all avfallshåndtering samt levering til godkjent mottak. Dette skal tas med i tilbudet.

Files

Title Size
Kravspesifiksasjon Kj%C3%B8p av melkerobot Sortland videreg%C3%A5ende skole oppgradert.docx 44 KB
Nfk seri%C3%B8sitetskrav - forenklet versjon 5 juli 2016.docx 47 KB
NS 8407 Bok 0 del I Nordland fylkeskommune 06.07.2016 %282%29.docx 473 KB
NS 8407 Bok 0 del II Nordland fylkeskommune - 06.07.2016 %281%29.docx 4.83 MB
Plassering av melkerobot.pdf 45 KB
SHA-plan Kleiva.docx 37 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway