Intern informasjons- og kommunikasjonskanal

Information

11/24/2016

Buyer

Bærum kommune Bærum kommune
Camilla Brunvoll Camilla Brunvoll
Arnold Haukelands plass 10
1304 Sandvika
Norway
935478715

Short description

Bærum kommune ønsker å utfordre markedet til å gi innspill og gode ideer til planlagt anskaffelse av ny internt informasjons- og kommunikasjonskanal i Bærum kommune.

Bærum kommune har 12 000 medarbeidere (7 500 årsverk) fordelt på om lag 200 tjenestesteder. En stor andel av medarbeiderne arbeider i mobile tjenester uten fast pc-tilgang. Bærum kommune er kåret til årets innovasjonskommune, derfor ønsker vi å bli presentert for muligheter og løsninger, utover de tradisjonelle interninformasjonskanalene.

Kommunen har behov for en løsning (gjerne todelt) som ivaretar 1) behovet for tilgang til dokumenter og styringsinformasjon «bibliotekløsning», og 2) kommunens interne kommunikasjons- og delingsbehov.

Dette vil antagelig være en kombinert vare- og tjenesteanskaffelse.

Leverandørene bes om å levere et løsningsforslag innen mandag 28. november 2016, kl. 14.00. For nærmere opplysninger se vedlegg til kunngjøringen.

Files

Title Size
Invitasjon%20-Kommunikasjonsl%C3%B8sning2.docx 80 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway