Anskaffelse 122/2016 Rehabilitering av VA-anlegg i Tollbugata fra Kirkegata til Akersgata

Information

Open procedure
11/11/2016
12/20/2016

Buyer

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Anders Tynning Nystrand Anders Tynning Nystrand
Herslebs gate 5
0506 Oslo
Norway
971185589

Closing date has passed.

Short description

VA-ledningene i Tollbugata er generelt svært gamle og har behov for rehabilitering. De eldste ledningene er fra 1880-tallet. Vannledningene har også mindre dimensjon og kapasitet enn ønskelig.

Entreprisen omfatter følgende:

-Rehabilitering og oppdimensjonering av vannledninger, primært ved utblokking, ca. 270 meter.

-Rehabilitering av avløpsledninger, primært ved strømpekjøring, ca. 270 meter

-Oppgraving og legging av nye VA-ledninger ved konvensjonelt grøftearbeid der no-dig-løsninger ikke lar seg gjennomføre.

-Kumarbeider (ombygging og bygging av nye kummer)

-Etablering av nye stikkledninger og sprinklerkummer etter gårdeieres behov

-Etablering og drift av provisoriske løsninger for vann og avløp i anleggsfasen

Det gjøres spesielt oppmerksom på at trafikksituasjonen i entreprisen vil være utfordrende.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway