1708 Namsos 2017-2022 Drift- og vedlikeholdskontrakt for fylkesveger i Region midt

Information

Open procedure
11/11/2016
1/12/2017

Buyer

Statens vegvesen Region midt Statens vegvesen Region midt
Fylkeshuset, Julsundvegen 9, 3. etg
6412 Molde
Norway

Closing date has passed.

Short description

Drift og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveger i Namsos, Flatanger, Fosnes, deler av Overhalla, Verran, Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag og deler av Osen kommune i Sør-Trøndelag. Kontrakten har 5 års varighet. Oppdraget omfatter drift- og vedlikeholdsoppgaver på vegnettet med funksjonsansvar for en del av oppgavene. Kontrakten er basert på funksjonsspesifiserte standardkrav og mengdebaserte bestillinger. Oppgjørsform: avtalt rundsum, enhetspriser og utførte mengder.

Files

Title Size
Tilleggsdokument%201708%20Namsos.pdf 86 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway