Forespørsel på rådgivningstjenester innen energiledelse og enøk - prosjekt 5200042

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/15/2016
12/21/2016
12/14/2016
12/21/2016

Buyer

Kristiansand kommune Kristiansand kommune
Morten Hallvard Stensrud Morten Hallvard Stensrud
Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand
Postboks 417 Lund

4604 KRISTIANSAND S
Norway
963296746

Closing date has passed.

Short description

Kristiansand Eiendom har stor fokus på Enøk, energiledelse og energieffektive bygg og drift.

Resultatene har vært svært gode og Kristiansand Eiendom er ledende på dette feltet.

Kr Sand Eiendom er som første kommune i Norge Iso 50001 sertifisert innen energiledelse.

Kristiansand Eiendom har ansvar for ca. 360 000 kvm bygningsmasse fordelt på ca. 125 formålsbygg. Alle disse faller inn under Kristiansand Eiendom sitt system for energiledelse

Det inviteres med dette til å gi tilbud på energiledelse tjenester for en varighet på 2 år + opsjon 1+1 år. Oppdragsleder vil ha arbeidsplass internt i Kommunens rådhus og vil arbeide tett med Kristiansand Eiendoms internt ansatte.

Oppdragsgiver står fritt til å forkaste alle anbud dersom pris og/eller kvalitet ikke svarer til våre behov.

Fremdrift: Oppdraget igangsettes umiddelbart etter kontraktstildeling.

Files

Title Size
Vedlegg 6 Spesifikasjon av anskaffelsen 86 KB
Vedlegg 5 Forpliktelseserklæring 27 KB
Vedlegg 9 Avtale om elektronisk samhandling 81 KB
Vedlegg 11 Egenerklæring vedrørende sosial dumping 49 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag - Forespørsel på rådgivningstjenester innen energiledelse og enøk - prosjekt 5200042

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway