Rammeavtale på rådgivertjenester for bygg og eiendom

Information

Open procedure
11/11/2016
12/20/2016

Buyer

Oppland Fylkeskommune Oppland Fylkeskommune
Vegar Østli Bekkos Vegar Østli Bekkos
Kirkegata 76
2626 LILLEHAMMER
Norway
961382335

Closing date has passed.

Short description

Oppland fylkeskommune, Gausdal og Lillehammer kommune har et formelt samarbeid innen eiendomsforvaltning - kalt EIOFF. EIOFF-samarbeidet ledes av et eget styre.

Kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu og Nord-Fron er i innkjøpssamarbeid med Oppland fylkeskommune – INNOFF. Samarbeidet innebærer at flere anbudskonkurranser, som denne, gjennomføres på vegne av flere kommuner.

Oppland fylkeskommune, Eiendom heretter kalt oppdragsgiver, innbyr med dette til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med kjøp av rådgivningstjenester innen bygg og eiendom for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Nord-Fron, Ringebu og Oppland fylkeskommune.

Formål og omfang

Kommunene kjøper årlig konsulent-/rådgivningstjenester innenfor bygg og eiendom i varierende omfang. Oppdragsgivers formål med anskaffelsen er å inngå 3 parallelle rammeavtaler pr. fagfelt for levering av:

Rådgivningstjenester til Oppland fylkeskommune, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu og Nord-Fron kommuner.

De ovennevnte parter benevnes videre som kommunene.

Hensikten med å inngå rammeavtaler for prosjektering er å sikre tilstrekkelig kapasitet og god kompetanse til enhver tid. Gjennom rammeavtalene ønsker kommunene å knytte til seg personell som raskt kan hentes inn ved behov.

Oppdragsgiver krever at tilbudte tjenester skal følge de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og andre myndighetskrav, og som minimum skal utføres i samsvar med de krav til kompetanse, nøyaktighet og faglig dyktighet som er vanlig i bransjen.

Oppdraget vil ha en varighet på to - 2 - år fra 1. mars 2017, med opsjon på forlengelse 1 + 1 år.

Det skal om mulig inngås tre parallelle rammeavtaler pr. fagområde for hver av kommunene.

Fagfeltene det vil bli inngått avtale for er:

•Arkitekttjenester,

•Landskapsarkitekttjenester,

•Interiørarkitekttjenester

•Rådgivende ingeniørtjenester byggeteknikk,

•Rådgivende ingeniørtjenester elektroteknikk,

•Rådgivende ingeniørtjenester VVS-teknikk,

•Rådgivende ingeniørtjenester klima, energi og miljø,

•Rådgivende ingeniørtjenester brannsikkerhet,

•Rådgivende ingeniørtjenester akustikk.

•Rådgivende ingeniør geoteknikk

•Byggeledelse/byggherreombud,

•ITB-ansvarlig/ITB-ombud,

•Planarbeid,

•SHA-koordinator,

•Uavhengig kontroll prosjektering arkitekt,

•Uavhengig kontroll prosjektering og utførelse RIB,

•Uavhengig kontroll prosjektering og utførelse RIE,

•Uavhengig kontroll prosjektering og utførelse RIV,

•Uavhengig kontroll prosjektering og utførelse KEM,

•Uavhengig kontroll prosjektering brannsikkerhet

•Uavhengig kontroll prosjektering og utførelse geoteknikk

Avtaleperioden

Avtaleperioden for rammeavtalen er fra 1.3.2017 til 28.2.2019 med opsjon på forlengelse i 1 + 1 år.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway